Practice something elseÖva något annat  |  MultiplicationMultiplikationTable of 10Tians tabell
Start practicingBörja öva

Multiplikation tians tabellMultiplikation tians tabell

3 gånger tar jag 10 stenar. Det är samma som 3 · 10.3 gånger tar jag 10 stenar. Det är samma som 3 · 10.
0 · 10 = 0
1 · 10 = 10
2 · 10 = 20
3 · 10 = 30
4 · 10 = 40
5 · 10 = 50
6 · 10 = 60
7 · 10 = 70
8 · 10 = 80
9 · 10 = 90
10 · 10 = 100
Här är hela tians tabell.
Kan du lära dig den utantill?
Här är hela tians tabell.
Kan du lära dig den utantill?
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0