Division upp till 100Division up to 100Tal upp till 10Numbers 0-10
Börja övaAloita harjoitteluStart practiseBegynn å øveBegynd at øve

Division 0 till 10Jakolasku 0–10[no:t_header]

Division är samma sak som att dela i lika stora grupper och se hur många det blir i varje grupp.Division is the same thing as splitting up in equal large groups and see how many there are in every group.Jakolasku tarkoittaa yhtä suuriin ryhmiin jakamista sekä sitä, kuinka monta jokaiseen ryhmään tulee.[no:t_1]

Jag har 6 äpplen. Jag delar upp dem i 3 grupper.

Då blir det 2 i varje grupp.
I have 6 apples. I divide them into 3 groups.

Then I will have 2 in every group.
Minulla on 6 omenaa. Jaan ne 3 ryhmään.

Jokaiseen ryhmään tulee 2 omenaa.
[no:t_2]
Det skriver man så här: You write it like this: Tämä kirjoitetaan näin: [no:t_3]