Practice something elseÖva något annat  |  DivisionDivisionNumbers 0-10Tal 0-10
Start practicingBörja öva

Division 0 till 10Division 0 till 10

Division är samma sak som att dela i lika stora grupper och se hur många det blir i varje grupp.Division är samma sak som att dela i lika stora grupper och se hur många det blir i varje grupp.

Jag har 6 äpplen. Jag delar upp dem i 3 grupper.

Då blir det 2 i varje grupp.
Jag har 6 äpplen. Jag delar upp dem i 3 grupper.

Då blir det 2 i varje grupp.
Det skriver man så här: Det skriver man så här:

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0