Practice something elseÖva något annat  |  DivisionDivisionNumbers 0-100Tal 0-100
Start practicingBörja öva

Division 0 till 100Division 0 till 100

5 hundar delar lika på 15 ben. Hur många får de var?5 hundar delar lika på 15 ben. Hur många får de var?
Du kan ta hjälp av multiplikationstabellen.Du kan ta hjälp av multiplikationstabellen.
Ser du sambandet mellan multiplikation och division?Ser du sambandet mellan multiplikation och division?
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0