Del av helhet, endast täljare=1Part of a whole, only numerator=1Skriv bråktalet