Tal upp till 100Numbers up to 100Talens grannarNumber neighbors 0-100
Börja övaAloita harjoitteluStart practiseBegynn å øveBegynd at øve

Talens grannar, 0 till 100.Lukujen naapurit, 0–100.[no:t_header_100]

Kommer du ihåg vad talens grannar är?Do you remember what the neighbors of a number are?Muistatko, mitä lukujen naapurit ovat?[no:t_1_100a]
Ja, det är de tal som kommer direkt före och efter.Yes, it's the numbers directly before and after.Kyllä, ne ovat lukua ennen tai jälkeen tulevat luvut.[no:t_1_100b]

Vilka grannar har talet 58?What neighbors does 58 have?Mitä naapureita on luvulla 58?[no:t_2_100]

57 kommer
före 58.
57 comes
before 58.
57 tulee
ennen lukua 58.
[no:t_3_100]
59 kommer
efter 58.
59 comes
after 58.
59 tulee
luvun 58 jälkeen.
[no:t_4_100]