RäknesättCalculateAddera och subtrahera bråk med samma nämnare