Practice something elseÖva något annat  |  NumbersTalNumber neighbors 0-100Talens grannar 0-100
Start practicingBörja öva

Talens grannar, 0 till 100.Talens grannar, 0 till 100.

Kommer du ihåg vad talens grannar är?Kommer du ihåg vad talens grannar är?
Ja, det är de tal som kommer direkt före och efter.Ja, det är de tal som kommer direkt före och efter.

Vilka grannar har talet 58?Vilka grannar har talet 58?

57 kommer
före 58.
57 kommer
före 58.
59 kommer
efter 58.
59 kommer
efter 58.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0