Practice something elseÖva något annat  |  SubtractionSubtraktionWithout regrouping 0-20Utan övergång 0-20
Start practicingBörja öva

Subtraktion 0 till 20 utan övergångSubtraktion 0 till 20 utan övergång

Hmm. Hur gör jag nu?Hmm. Hur gör jag nu?
Så här kan du tänka.
5 - 3 = 2
alltså är
15 - 3 = 12
Så här kan du tänka.
5 - 3 = 2
alltså är
15 - 3 = 12

5 - 3 = 2
15 - 3 = 12
Ser du sambandet?Ser du sambandet?
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0