Practice something elseÖva något annat  |  SubtractionSubtraktionWith regrouping 0-20Med övergång 0-20
Start practicingBörja öva

Subtraktion 0 till 20 med övergångSubtraktion 0 till 20 med övergång

Kan du räkna ut det här?Kan du räkna ut det här?
Ja. Man kan räkna ner till tio först så blir det lättare.Ja. Man kan räkna ner till tio först så blir det lättare.

Börja på 14. Räkna först ner till 10. Då har du minskat med 4.Börja på 14. Räkna först ner till 10. Då har du minskat med 4.

Du har 2 kvar att minska. Då hamnar du på 8.

Då har vi svaret:  14 - 6 = 8
Du har 2 kvar att minska. Då hamnar du på 8.

Då har vi svaret:  14 - 6 = 8


1 2 3 4 5
6 7 8 9 0