Practice something elseÖva något annat  |  SubtractionSubtraktionWith and without regrouping 0-20Med och utan övergång 0-20
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0