Addition uppställning upp till 100Column addition up to 100Med och utan övergång - steg för steg
Börja övaAloita harjoitteluStart practiseBegynn å øveBegynd at øve

Addition, uppställning 0 till 100 med och utan övergång.[en:t_header]Yhteenlasku, muodostaminen luvuista 0–100, ylityksellä ja ilman.[no:t_header]

Så här adderar du talen
24 och 15.
[en:t_11]Näin lasket yhteen luvut
24 ja 15.
[no:t_11]

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.[en:t_12]Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle siten, että ykköset sijoittuvat ykkösten yläpuolelle ja kymmenet kymmenten yläpuolelle.[no:t_12]

Börja från höger med entalen.

4 + 5 = 9

Skriv 9 under strecket.
[en:t_13]Aloita oikealta ykkösillä.

4 + 5 = 9

Kirjoita 9 viivan alle.
[no:t_13]

Addera sedan tiotalen.

2 + 1 = 3

Skriv 3 under strecket.
[en:t_14]Lisää sitten kymmenet.

2 + 1 = 3

Kirjoita 3 viivan alle.
[no:t_14]

Nu har du svaret.

24 + 15 = 39
[en:t_15]Nyt sinulla on vastaus.

24 + 15 = 39
[no:t_15]
Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 36 och 27.[en:t_21]Joskus tarvitsee käyttää "muistinumeroa"". Näin lasket yhteen luvut 36 ja 27.[no:t_21]

Skriv talen ovanför varandra.[en:t_22]Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle.[no:t_22]

Börja från höger och addera entalen.
6 + 7 = 13

Summan blir 13. Entalet 3 skriver du under strecket och tiotalet 1 skriver du överst i nästa kolumn som minnessiffra.
[en:t_23]Aloita oikealta ja lisää ykköset.
6 + 7 = 13

Summaksi tulee 13. Ykkösluku 3 kirjoitetaan viivan alle ja kymmenluku 1 kirjoitetaan seuraavan sarakkeen yläosaan muistinumerona.
[no:t_23]

Addera sedan tiotalen och minnessiffran,
1 + 3 + 2 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.
[en:t_24]Lisää sitten kymmenet ja muistinumero,
1 + 3 + 2 = 6

Summaksi tulee 6. Kirjoita 6 viivan alle.
[no:t_24]

Nu har du svaret!

36 + 27 = 63
[en:t_25]Nyt sinulla on vastaus!

36 + 27 = 63
[no:t_25]