Addition uppställning upp till 100Column addition up to 100Med ental - steg för steg
Börja övaAloita harjoitteluStart practiseBegynn å øveBegynd at øve

Addition, uppställning 0 till 100 med ental.Yhteenlasku, muodostaminen luvuista 0–100 ykkösillä.[no:t_header]

Så här adderar du talen
32 och 5.
Näin lasket yhteen luvut
32 ja 54.
[no:t_11]

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental.Kirjoita luvut allekkain siten, että ykköset päätyvät ykkösten päälle.[no:t_12]

Börja från höger med entalen.

2 + 5 = 7

Skriv 7 under strecket.
Aloita oikealta ykkösistä.

2 + 5 = 7

Kirjoita luku 7 viivan alle.
[no:t_13]

Tiotalen ändras inte.
Skriv 3 under strecket.
Kymmenet eivät muutu.
Kirjoita luku 3 viivan alle.
[no:t_14]

Nu har du svaret.
32 + 5 = 37
Nyt sinulla on vastaus.
32 + 5 = 37
[no:t_15]
Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 24 och 8.Joskus täytyy käyttää [no:t_21]

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental.Kirjoita luvut allekkain siten, että ykköset päätyvät ykkösten päälle.[no:t_12]

Börja från höger och addera entalen.
4 + 8 = 12

Summan blir 12. Entalet 2 skriver du under strecket. Nu fick du också ett tiotal i summan, det skriver du överst i nästa kolumn som minnessiffra.
Aloita oikealta ja laske ykköset yhteen.
4 + 8 = 12

Summaksi tulee 12. Kirjoita ykkösluku 2 viivan alle. Nyt sait summaan myös kymmenluvun, kirjoita se seuraavan sarakkeen yläosaan muistinumerona.
[no:t_23]

Addera sedan talen i nästa kolumn.
1 + 2 = 3

Summan blir 3. Skriv 3 under strecket.
Lisää sitten luku seuraavaan sarakkeeseen.
1 + 2 = 3

Summaksi tulee 3. Kirjoita luku 3 viivan alle.
[no:t_24]

Nu har du svaret!
24 + 8 = 32
Nyt sinulla on vastaus!
24 + 8 = 32
[no:t_25]