Addition uppställning upp till 1000Column addition up to 1000Med övergång - steg för steg
Börja övaAloita harjoitteluStart practiseBegynn å øveBegynd at øve

Addition, uppställning 0 till 1000 med övergång.[en:t_header]Yhteenlasku, muodostaminen luvuista 0–1 000 ylityksellä.[no:t_header]

Så här adderar du talen
381 och 245.
[en:t_1]Näin lasket yhteen luvut
381 ja 245.
[no:t_1]

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal ovanför tiotal och hundratal ovanför hundratal.[en:t_2]Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle siten, että ykköset sijoittuvat ykkösten yläpuolelle, kymmenet kymmenten yläpuolelle ja sadat satojen yläpuolelle.[no:t_2]

Börja från höger och addera entalen.
1 + 5 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.
[en:t_3]Aloita oikealta ja lisää ykköset.
1 + 5 = 6

Summaksi tulee 6. Kirjoita luku 6 viivan alle.
[no:t_3]

Addera sedan tiotalen.
8 + 4 = 12

Summan blir 12. Eftersom det blev tvåsiffrigt så får du dela upp det. Skriv 2 under strecket och skriv 1 överst i nästa kolumn som minnessiffra.
[en:t_4]Lisää sitten kymmenet.
8 + 4 = 12

Summaksi tulee 12. Koska luvusta tuli kaksinumeroinen, se täytyy jakaa osiin. Kirjoita 2 viivan alle ja kirjoita 1 seuraavan sarakkeen yläosaan muistinumerona.
[no:t_4]

Addera sedan hundratalen och glöm inte minnessiffran.
1 + 3 + 2 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.

Nu har du svaret!
381 + 245 = 626
[en:t_5]Lisää sitten sadat, äläkä unohda muistinumeroa.
1 + 3 + 2 = 6

Summaksi tulee 6. Kirjoita luku 6 viivan alle.

Nyt sinulla on vastaus!
381 + 245 = 626
[no:t_5]