Subtraktion uppställning upp till 100Column subtraction up to 100Med och utan övergång - steg för steg
Börja övaAloita harjoitteluStart practiseBegynn å øveBegynd at øve

Subtraktion, uppställning 0 till 100 med och utan övergång.[en:t_header]Vähennyslasku, muodostaminen luvuista 0–100 ylityksellä ja ilman.[no:t_header]

Så här räknar du
54 - 23.
[en:t_11]Näin lasket
54 - 23.
[no:t_11]

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.[en:t_12]Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle siten, että ykköset sijoittuvat ykkösten yläpuolelle ja kymmenet kymmenten yläpuolelle.[no:t_12]

Börja från höger med entalen.
4 - 3 = 1

Differensen blir 1. Skriv 1 under strecket.
[en:t_13]Aloita oikealta ykkösillä.
4 - 3 = 1

Erotus on 1. Kirjoita luku 1 viivan alle.
[no:t_13]

Gå sedan till tiotalen.
5 - 2 = 3

Differensen blir 3. Skriv 3 under strecket.
[en:t_14]Siirry sitten kymmeniin.
5 - 2 = 3

Erotus on 3. Kirjoita luku 3 viivan alle.
[no:t_14]

Nu har du svaret.
54 - 23 = 31
[en:t_15]Nyt sinulla on vastaus.
54 - 23 = 31
[no:t_15]
Ibland räcker inte entalen och då måste man "växla". Så här räknar man 42 - 18.[en:t_21]Joskus ykköset eivät riitä, jolloin täytyy "lainata"". Näin lasketaan 42 - 18.[no:t_21]

Skriv talen ovanför varandra.[en:t_22]Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle.[no:t_22]

Börja från höger med entalen.

2 - 8 går inte. Då måste du ta från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 4:an och skriv 10 över 2:an. Nu har du 12 ental.
[en:t_23]Aloita oikealta ykkösistä.

2 - 8 ei käy. Täytyy lainata kymmenistä.

Vaihda kymmen 10:ksi ykköseksi viivaamalla yli numero 4 ja kirjoittamalla luvun 2 yläpuolelle 10. Nyt ykkösiä on 12.
[no:t_23]

Nu kan du göra subtraktionen med ental.
12 - 8 = 4

Skriv 4 under strecket.
[en:t_24]Nyt voit tehdä vähennyksen ykkösistä.
12 - 8 = 4

Kirjoita luku 4 viivan alle.
[no:t_24]

Gå sedan till tiotalen. Vi har tagit från 4:an, så det är bara 3 kvar.
3 - 1 = 2

Skriv 2 under strecket.

Nu har du svaret!
42 - 18 = 24
[en:t_25]Siirry sitten kymmeniin. Olemme lainanneet luvusta 4, joten jäljellä on vain 3.
3 - 1 = 2

Kirjoita luku 2 viivan alle.

Nyt sinulla on vastaus!
42 - 18 = 24
[no:t_25]