Subtraktion uppställning upp till 100Column subtraction up to 100Med ental - steg för steg
Börja övaAloita harjoitteluStart practiseBegynn å øveBegynd at øve

Subtraktion, uppställning 0 till 100 med ental.[en:t_header]Vähennyslasku, muodostaminen luvuista 0–100 ykkösillä.[no:t_header]

Så här räknar man
47 - 5.
[en:t_11]Näin lasketaan
47 - 5.
[no:t_11]

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental.[en:t_12]Kirjoita luvut allekkain siten, että ykköset päätyvät ykkösten päälle.[no:t_12]

Börja från höger med entalen.

7 - 5 = 2

Skriv 2 under strecket.
[en:t_13]Aloita oikealta ykkösillä.

7 - 5 = 2

Kirjoita luku 2 viivan alle.
[no:t_13]

Tiotalen ändras inte.
Skriv 4 under strecket.

Nu har du svaret.
47 - 5 = 42
[en:t_14]Kymmenet eivät muutu.
Kirjoita luku 4 viivan alle.

Nyt sinulla on vastaus.
47 - 5 = 42
[no:t_14]
Ibland räcker inte entalen och då måste man "växla". Så här räknar man 34 - 6.[en:t_21]Joskus ykköset eivät riitä ja täytyy [no:t_21]

Skriv talen ovanför varandra.[en:t_22]Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle.[no:t_22]

Börja från höger med entalen.

4 - 6 går inte. Då måste du ta från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 3:an och skriv 10 över 4:an. Nu har du 14 ental.
[en:t_23]Aloita oikealta ykkösillä.

4 - 6 ei onnistu. Siksi täytyy lainata kymmenistä.

Vaihda kymmen 10:ksi ykköseksi viivaamalla yli numero 3 ja kirjoittamalla luvun 4 yläpuolelle 10. Nyt ykkösiä on 14.
[no:t_23]

Nu kan du göra subtraktionen med entalen.
14 - 6 = 8

Skriv 8 under strecket.
[en:t_24]Nyt voit tehdä vähennyslaskun ykkösillä.
14 - 6 = 8

Kirjoita luku 8 viivan alle.
[no:t_24]

Gå sedan till tiotalen. Vi har tagit från 3:an, så det är bara 2 kvar.

Skriv 2 under strecket.

Nu har du svaret!
34 - 6 = 28
[en:t_25]Siirry sitten kymmeniin. Olemme lainanneet luvusta 3, joten jäljellä on vain 2.

Kirjoita luku 2 viivan alle.

Nyt sinulla on vastaus!
34 - 6 = 28
[no:t_25]