Subtraktion uppställning upp till 1000Column subtraction up to 1000Med övergång - steg för steg
Börja övaAloita harjoitteluStart practiseBegynn å øveBegynd at øve

Subtraktion, uppställning 0 till 1000 med övergång.[en:t_header]Vähennyslasku, muodostaminen luvuista 0–1 000 ylityksellä.[no:t_header]

Så här räknar du ut
532 - 148.
[en:t_1]Näin lasket
532 - 148.
[no:t_1]

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal hamnar ovanför tiotal och hundratal hamnar ovanför hundratal.[en:t_2]Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle siten, että ykköset sijoittuvat ykkösten yläpuolelle, kymmenet kymmenten yläpuolelle ja sadat satojen yläpuolelle.[no:t_2]

Börja från höger med entalen.

2 - 8 går inte. Då måste du ta från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 3:an och skriv 10 över 2:an. Nu har du 12 ental.
[en:t_3]Aloita oikealta ykkösillä.

2 - 8 ei onnistu. Sinun täytyy lainata kymmenistä.

Vaihda kymmen 10:ksi ykköseksi viivaamalla yli numero 3 ja kirjoittamalla luvun 2 yläpuolelle 10. Nyt ykkösiä on 12.
[no:t_3]

Nu kan du göra subtraktionen med entalen.
12 - 8 = 4

Skriv 4 under strecket.
[en:t_4]Nyt voit tehdä vähennyksen ykkösistä.
12 - 8 = 4

Kirjoita luku 4 viivan alle.
[no:t_4]

Gå sedan till tiotalen. Vi har tagit från 3:an, så det är bara 2 kvar.

2 - 4 går inte. Då måste du växla igen.

Stryk över 5:an och skriv 10 överst. Nu har du 12 tiotal.
[en:t_5]Siirry sitten kymmeniin. Olemme lainanneet luvusta 3, joten jäljellä on vain 2.

2 - 4 ei onnistu. Siksi sinun täytyy lainata uudelleen.

Viivaa yli luku 5 ja kirjoita sen päälle 10. Nyt kymmeniä on 12.
[no:t_5]

Nu kan du göra subtraktionen med tiotalen.
12 - 4 = 8

Skriv 8 under strecket.
[en:t_6]Nyt voit tehdä vähennyksen kymmenillä.
12 - 4 = 8

Kirjoita luku 8 viivan alle.
[no:t_6]

Gå sedan till hundratalen. Vi har tagit från 5:an, så det är bara 4 kvar.
4 - 1 = 3

Skriv 3 under strecket.
[en:t_7]Siirry sitten satoihin. Olemme lainanneet luvusta 5, joten jäljellä on vain 4.
4 - 1 = 3

Kirjoita luku 3 viivan alle.
[no:t_7]

Nu har du svaret!
532 - 148 = 384
[en:t_8]Nyt sinulla on vastaus!
532 - 148 = 384
[no:t_8]