Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Numbers 0-20Tal upp till 20Talens ordningTalens ordningTalens ordning
Start practicingAloita harjoitteluBörja öva

Number order, 0 to 20.Numerojärjestys, 0–20.Talens ordning, 0 till 20.

Two numbers, but which one comes first?Kaksi lukua, mutta kumpi tulee ensin?Två tal, men vilket kommer först?
Look at the number line and you will see.Katso lukujanaa}, niin näet.Titta på tallinjen så ser du.
Now I know. 8 comes before 12.Nyt tiedän. Luku 8 tulee ennen lukua 12.Nu vet jag. 8 kommer före 12.
The number line is a smart invention!Lukujana} on fiksu keksintö!Tallinjen är en smart uppfinning!