Tal upp till 100Numbers up to 100Avrunda till tiotalRounding to tens
Börja övaAloita harjoitteluStart practiseBegynn å øveBegynd at øve

Avrunda till tiotal[en:t_header]Pyöristä kymmeniin[no:t_header]

Ibland vill man bara säga ungefär hur stort ett tal är. Då kan man avrunda talet.Sometimes you only want to tell approximately how big a number is. Then you can round the number.Joskus halutaan vain sanoa, kuinka suuri joku luku suurin piirtein on. Silloin luku voidaan pyöristää.[no:t_1]

Så här avrundar man till tiotal.This is how you round to tens.Näin pyöristetään kymmeniin.[no:t_2]

23 ligger närmare 20 än 30. Då avrundar vi 23 nedåt till 20.23 is closer to 20 than 30. So we round it down to 20.23 on lähempänä lukua 20 kuin lukua 30. Pyöristämme siis luvun 23 alaspäin lukuun 20.[no:t_3]


27 ligger närmare 30 än 20. Då avrundar vi 27 uppåt till 30.27 is closer to 30 than 20. So we round it up to 30.27 on lähempänä lukua 30 kuin lukua 20. Pyöristämme siis luvun 27 ylöspäin lukuun 30.[no:t_4]

Men vad gör jag om det är lika långt uppåt och nedåt?But what should I do if it's the same distance up and down?Mutta mitä sitten, jos ylempänä ja alempana olevat luvut ovat yhtä kaukana?[no:t_5]
Avrunda uppåt!Round it up!Pyöristä ylöspäin![no:t_6]
25 ligger lika långt ifrån 20 och 30. Då avrundar vi uppåt till 30.25 is the same distance from 20 and 30. So we round it up to 30.25 on yhtä kaukana luvuista 20 ja 30. Pyöristämme silloin ylöspäin lukuun 30.[no:t_7]


Det här tecknet betyder "ungefär lika med". Då vet man att talet inte är exakt.This sign means "almost equal to". Then we know that the number is not exactly.Tämä merkki tarkoittaa [no:t_8]