Practice something elseÖva något annat  |  NumbersTalRounding to tensAvrunda till tiotal
Start practicingBörja öva

Avrunda till tiotalAvrunda till tiotal

Ibland vill man bara säga ungefär hur stort ett tal är. Då kan man avrunda talet.Ibland vill man bara säga ungefär hur stort ett tal är. Då kan man avrunda talet.

Så här avrundar man till tiotal.Så här avrundar man till tiotal.

23 ligger närmare 20 än 30. Då avrundar vi 23 nedåt till 20.23 ligger närmare 20 än 30. Då avrundar vi 23 nedåt till 20.


27 ligger närmare 30 än 20. Då avrundar vi 27 uppåt till 30.27 ligger närmare 30 än 20. Då avrundar vi 27 uppåt till 30.

Men vad gör jag om det är lika långt uppåt och nedåt?Men vad gör jag om det är lika långt uppåt och nedåt?
Avrunda uppåt!Avrunda uppåt!
25 ligger lika långt ifrån 20 och 30. Då avrundar vi uppåt till 30.25 ligger lika långt ifrån 20 och 30. Då avrundar vi uppåt till 30.


Det här tecknet betyder "ungefär lika med". Då vet man att talet inte är exakt.Det här tecknet betyder "ungefär lika med". Då vet man att talet inte är exakt.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0