Practice something elseÖva något annat  |  Column additionAddition uppställningWithout regrouping 0-100Utan övergång 0-100
Start practicingBörja öva

Addition, uppställning 0 till 100 utan övergång.Addition, uppställning 0 till 100 utan övergång.

Så här adderar du talen
32 och 54.
Så här adderar du talen
32 och 54.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.

Börja från höger och addera entalen.
2 + 4 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.
Börja från höger och addera entalen.
2 + 4 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.

Addera sedan tiotalen.
3 + 5 = 8

Summan blir 8. Skriv 8 under strecket.
Addera sedan tiotalen.
3 + 5 = 8

Summan blir 8. Skriv 8 under strecket.

Nu har du svaret!

32 + 54 = 86
Nu har du svaret!

32 + 54 = 86
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0