Jämför och omvandlaCompare and ConvertFörkorta bråktal så långt som möjligt