Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Column addition 0-1000Addition uppställning upp till 1000Utan övergångUtan övergångUtan övergång
Start practicingAloita harjoitteluBörja öva

Addition, uppställning 0 till 1000 utan övergång.Yhteenlasku, muodostaminen luvuista 0–1 000 ilman ylitystä.Addition, uppställning 0 till 1000 utan övergång.

Så här adderar du talen
741 och 206.
Näin lasket yhteen luvut
741 ja 206.
Så här adderar du talen
741 och 206.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal ovanför tiotal och hundratal ovanför hundratal.Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle siten, että ykköset sijoittuvat ykkösten yläpuolelle, kymmenet kymmenten yläpuolelle ja sadat satojen yläpuolelle.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal ovanför tiotal och hundratal ovanför hundratal.

Börja från höger och addera entalen.
1 + 6 = 7

Summan blir 7. Skriv 7 under strecket.
Aloita oikealta ja lisää ykköset.
1 + 6 = 7

Summaksi tulee 7. Kirjoita 7 viivan alle.
Börja från höger och addera entalen.
1 + 6 = 7

Summan blir 7. Skriv 7 under strecket.

Addera sedan tiotalen.
4 + 0 = 4

Summan blir 4. Skriv 4 under strecket.
Lisää sitten kymmenet.
4 + 0 = 4

Summaksi tulee 4. Kirjoita 4 viivan alle.
Addera sedan tiotalen.
4 + 0 = 4

Summan blir 4. Skriv 4 under strecket.

Addera sedan hundratalen.
7 + 2 = 9

Summan blir 9. Skriv 9 under strecket.

Nu har du svaret!
741 + 206 = 947
Lisää seuraavaksi sadat.
7 + 2 = 9

Summaksi tulee 9. Kirjoita 9 viivan alle..

Nyt sinulla on vastaus!
741 + 206 = 947
Addera sedan hundratalen.
7 + 2 = 9

Summan blir 9. Skriv 9 under strecket.

Nu har du svaret!
741 + 206 = 947