Practice something elseÖva något annat  |  Column additionAddition uppställningWithout regrouping 0-1000Utan övergång 0-1000
Start practicingBörja öva

Addition, uppställning 0 till 1000 utan övergång.Addition, uppställning 0 till 1000 utan övergång.

Så här adderar du talen
741 och 206.
Så här adderar du talen
741 och 206.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal ovanför tiotal och hundratal ovanför hundratal.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal ovanför tiotal och hundratal ovanför hundratal.

Börja från höger och addera entalen.
1 + 6 = 7

Summan blir 7. Skriv 7 under strecket.
Börja från höger och addera entalen.
1 + 6 = 7

Summan blir 7. Skriv 7 under strecket.

Addera sedan tiotalen.
4 + 0 = 4

Summan blir 4. Skriv 4 under strecket.
Addera sedan tiotalen.
4 + 0 = 4

Summan blir 4. Skriv 4 under strecket.

Addera sedan hundratalen.
7 + 2 = 9

Summan blir 9. Skriv 9 under strecket.

Nu har du svaret!
741 + 206 = 947
Addera sedan hundratalen.
7 + 2 = 9

Summan blir 9. Skriv 9 under strecket.

Nu har du svaret!
741 + 206 = 947
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0