Practice something elseÖva något annat  |  Column additionAddition uppställningWith regrouping 0-1000Med övergång 0-1000
Start practicingBörja öva

Addition, uppställning 0 till 1000 med övergång.Addition, uppställning 0 till 1000 med övergång.

Så här adderar du talen
381 och 245.
Så här adderar du talen
381 och 245.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal ovanför tiotal och hundratal ovanför hundratal.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal ovanför tiotal och hundratal ovanför hundratal.

Börja från höger och addera entalen.
1 + 5 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.
Börja från höger och addera entalen.
1 + 5 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.

Addera sedan tiotalen.
8 + 4 = 12

Summan blir 12. Eftersom det blev tvåsiffrigt så får du dela upp det. Skriv 2 under strecket och skriv 1 överst i nästa kolumn som minnessiffra.
Addera sedan tiotalen.
8 + 4 = 12

Summan blir 12. Eftersom det blev tvåsiffrigt så får du dela upp det. Skriv 2 under strecket och skriv 1 överst i nästa kolumn som minnessiffra.

Addera sedan hundratalen och glöm inte minnessiffran.
1 + 3 + 2 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.

Nu har du svaret!
381 + 245 = 626
Addera sedan hundratalen och glöm inte minnessiffran.
1 + 3 + 2 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.

Nu har du svaret!
381 + 245 = 626
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0