Practice something elseÖva något annat  |  Column subtractionSubtraktion uppställningWithout regrouping 0-1000Utan övergång 0-1000
Start practicingBörja öva

Subtraktion, uppställning 0 till 1000 utan övergång.Subtraktion, uppställning 0 till 1000 utan övergång.

Så här räknar du ut
685 - 213.
Så här räknar du ut
685 - 213.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal hamnar ovanför tiotal och hundratal hamnar ovanför hundratal.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal hamnar ovanför tiotal och hundratal hamnar ovanför hundratal.

Börja från höger med entalen.
5 - 3 = 2

Skriv 2 under strecket.
Börja från höger med entalen.
5 - 3 = 2

Skriv 2 under strecket.

Gå sedan till tiotalen.
8 - 1 = 7

Skriv 7 under strecket.
Gå sedan till tiotalen.
8 - 1 = 7

Skriv 7 under strecket.

Nu är det bara hundratalen kvar.
6 - 2 = 4

Skriv 4 under strecket.

Nu har du svaret!
685 - 213 = 472
Nu är det bara hundratalen kvar.
6 - 2 = 4

Skriv 4 under strecket.

Nu har du svaret!
685 - 213 = 472
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0