Practice something elseÖva något annat  |  Column subtractionSubtraktion uppställningWithout regrouping 0-100Utan övergång 0-100
Start practicingBörja öva

Subtraktion, uppställning 0 till 100 utan övergång.Subtraktion, uppställning 0 till 100 utan övergång.

Så här räknar man
46 - 32.
Så här räknar man
46 - 32.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.

Börja från höger och entalen.
6 - 2 = 4

Differensen blir 4. Skriv 4 under strecket.
Börja från höger och entalen.
6 - 2 = 4

Differensen blir 4. Skriv 4 under strecket.

Gå sedan till tiotalen.
4 - 3 = 1

Differensen blir 1. Skriv 1 under strecket.
Gå sedan till tiotalen.
4 - 3 = 1

Differensen blir 1. Skriv 1 under strecket.

Nu har du svaret!

46 - 32 = 14
Nu har du svaret!

46 - 32 = 14
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0