Practice something elseÖva något annat  |  Column subtractionSubtraktion uppställningWith regrouping 0-100Med övergång 0-100
Start practicingBörja öva

Subtraktion, uppställning 0 till 100 med övergång.Subtraktion, uppställning 0 till 100 med övergång.

Så här räknar man
54 - 16.
Så här räknar man
54 - 16.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.

Börja från höger med entalen.

4 - 6 går inte. Då måste du låna från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 5:an och skriv 10 över 4:an. Nu har du 14 ental.
Börja från höger med entalen.

4 - 6 går inte. Då måste du låna från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 5:an och skriv 10 över 4:an. Nu har du 14 ental.

Nu kan du göra subtraktionen med ental.
14 - 6 = 8

Skriv 8 under strecket.
Nu kan du göra subtraktionen med ental.
14 - 6 = 8

Skriv 8 under strecket.

Gå sedan till tiotalen. Vi har lånat från 5:an, så det är bara 4 kvar.
4 - 1 = 3

Skriv 3 under strecket.

Nu har du svaret!
54 - 16 = 38
Gå sedan till tiotalen. Vi har lånat från 5:an, så det är bara 4 kvar.
4 - 1 = 3

Skriv 3 under strecket.

Nu har du svaret!
54 - 16 = 38
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0