Practice something elseÖva något annat  |  Column subtractionSubtraktion uppställningWith ones 0-100Med ental 0-100
Start practicingBörja öva

Subtraktion, uppställning 0 till 100 med ental.Subtraktion, uppställning 0 till 100 med ental.

Så här räknar man
47 - 5.
Så här räknar man
47 - 5.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental.

Börja från höger med entalen.

7 - 5 = 2

Skriv 2 under strecket.
Börja från höger med entalen.

7 - 5 = 2

Skriv 2 under strecket.

Tiotalen ändras inte.
Skriv 4 under strecket.

Nu har du svaret.
47 - 5 = 42
Tiotalen ändras inte.
Skriv 4 under strecket.

Nu har du svaret.
47 - 5 = 42
Ibland räcker inte entalen och då måste man "låna". Så här räknar man 34 - 6.Ibland räcker inte entalen och då måste man "låna". Så här räknar man 34 - 6.

Skriv talen ovanför varandra.Skriv talen ovanför varandra.

Börja från höger med entalen.

4 - 6 går inte. Då måste du låna från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 3:an och skriv 10 över 4:an. Nu har du 14 ental.
Börja från höger med entalen.

4 - 6 går inte. Då måste du låna från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 3:an och skriv 10 över 4:an. Nu har du 14 ental.

Nu kan du göra subtraktionen med entalen.
14 - 6 = 8

Skriv 8 under strecket.
Nu kan du göra subtraktionen med entalen.
14 - 6 = 8

Skriv 8 under strecket.

Gå sedan till tiotalen. Vi har lånat från 3:an, så det är bara 2 kvar.

Skriv 2 under strecket.

Nu har du svaret!
34 - 6 = 28
Gå sedan till tiotalen. Vi har lånat från 3:an, så det är bara 2 kvar.

Skriv 2 under strecket.

Nu har du svaret!
34 - 6 = 28
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0