Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  GeometriGeometryGradskivanThe Protractor
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

GradskivanThe analogue clock: Learn full hours.تعلم ساعات

När två raka linjer möts så bildas det en vinkel. Man brukar visa var vinkeln är genom att rita en båge.
Vinkelns storlek mäts i grader. Tecknet för grader är en liten ring.

50° läser man som 50 grader.
The clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
För att mäta vinklar så använder man en gradskiva. Lägg gradskivan så att ena linjen går igenom 0°. Då kan du läsa av vinkeln där den andra linjen går genom gradskivan.

Den här vinkeln är 30°.
The clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
Den här vinkeln är 115°.The clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0