Öva något annatHarjoittele jotain muutaPractise something else  |  VinklarAnglesGradskivanThe Protractor
Börja övaAloita harjoitteluStart practise

Gradskivan[en:t_header][fi:t_header]

När två raka linjer möts så bildas det en vinkel. Man brukar visa var vinkeln är genom att rita en båge.[en:t_11][fi:t_11]
Vinkelns storlek mäts i grader. Tecknet för grader är en liten ring.

50° läser man som 50 grader.
[en:t_13][fi:t_13]
För att mäta vinklar så använder man en gradskiva. Lägg gradskivan så att ena linjen går igenom 0°. Då kan du läsa av vinkeln där den andra linjen går genom gradskivan.

Den här vinkeln är 30°.
[en:t_14][fi:t_14]
Den här vinkeln är 115°.[en:t_15][fi:t_15]