Practice something elseÖva något annat  |  GeometryGeometriThe ProtractorGradskivan
Start practicingBörja öva

GradskivanGradskivan

När två raka linjer möts så bildas det en vinkel. Man brukar visa var vinkeln är genom att rita en båge.När två raka linjer möts så bildas det en vinkel. Man brukar visa var vinkeln är genom att rita en båge.
Vinkelns storlek mäts i grader. Tecknet för grader är en liten ring.

50° läser man som 50 grader.
Vinkelns storlek mäts i grader. Tecknet för grader är en liten ring.

50° läser man som 50 grader.
För att mäta vinklar så använder man en gradskiva. Lägg gradskivan så att ena linjen går igenom 0°. Då kan du läsa av vinkeln där den andra linjen går genom gradskivan.

Den här vinkeln är 30°.
För att mäta vinklar så använder man en gradskiva. Lägg gradskivan så att ena linjen går igenom 0°. Då kan du läsa av vinkeln där den andra linjen går genom gradskivan.

Den här vinkeln är 30°.
Den här vinkeln är 115°.Den här vinkeln är 115°.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0