Practice something elseÖva något annat  |  GeometryGeometriRight, Acute and Obtuse AnglesRäta, spetsiga och trubbiga vinklar
Start practicingBörja öva

Vinklar: räta, spetsiga och trubbiga.Vinklar: räta, spetsiga och trubbiga.

När två raka linjer möts så bildas det en vinkel. Man brukar visa var vinkeln är genom att rita en båge.När två raka linjer möts så bildas det en vinkel. Man brukar visa var vinkeln är genom att rita en båge.

Det finns tre olika sorters vinklar:Det finns tre olika sorters vinklar:
Räta vinklarRäta vinklar
Det här är en rät vinkel. Vinkeln är lika stor som hörnet på ett papper eller på ett bord.

För att visa att vinkeln är rät så brukar man markera den med en kantig linje istället för en båge.
Det här är en rät vinkel. Vinkeln är lika stor som hörnet på ett papper eller på ett bord.

För att visa att vinkeln är rät så brukar man markera den med en kantig linje istället för en båge.
Spetsiga vinklarSpetsiga vinklar
Alla vinklar som är mindre än den räta vinkeln kallas spetsiga vinklar.Alla vinklar som är mindre än den räta vinkeln kallas spetsiga vinklar.
Trubbiga vinklarTrubbiga vinklar
Alla vinklar som är större än den räta vinkeln kallas trubbiga vinklar.Alla vinklar som är större än den räta vinkeln kallas trubbiga vinklar.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0