Practice something elseÖva något annat  |  Column subtractionSubtraktion uppställningWith and without regrouping 0-100Med och utan övergång 0-100
Start practicingBörja öva

Subtraktion, uppställning 0 till 100 med och utan övergång.Subtraktion, uppställning 0 till 100 med och utan övergång.

Så här räknar du
54 - 23.
Så här räknar du
54 - 23.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.

Börja från höger med entalen.
4 - 3 = 1

Differensen blir 1. Skriv 1 under strecket.
Börja från höger med entalen.
4 - 3 = 1

Differensen blir 1. Skriv 1 under strecket.

Gå sedan till tiotalen.
5 - 2 = 3

Differensen blir 3. Skriv 3 under strecket.
Gå sedan till tiotalen.
5 - 2 = 3

Differensen blir 3. Skriv 3 under strecket.

Nu har du svaret.
54 - 23 = 31
Nu har du svaret.
54 - 23 = 31
Ibland räcker inte entalen och då måste man "låna". Så här räknar man 42 - 18.Ibland räcker inte entalen och då måste man "låna". Så här räknar man 42 - 18.

Skriv talen ovanför varandra.Skriv talen ovanför varandra.

Börja från höger med entalen.

2 - 8 går inte. Då måste du låna från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 4:an och skriv 10 över 2:an. Nu har du 12 ental.
Börja från höger med entalen.

2 - 8 går inte. Då måste du låna från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 4:an och skriv 10 över 2:an. Nu har du 12 ental.

Nu kan du göra subtraktionen med ental.
12 - 8 = 4

Skriv 4 under strecket.
Nu kan du göra subtraktionen med ental.
12 - 8 = 4

Skriv 4 under strecket.

Gå sedan till tiotalen. Vi har lånat från 4:an, så det är bara 3 kvar.
3 - 1 = 2

Skriv 2 under strecket.

Nu har du svaret!
42 - 18 = 24
Gå sedan till tiotalen. Vi har lånat från 4:an, så det är bara 3 kvar.
3 - 1 = 2

Skriv 2 under strecket.

Nu har du svaret!
42 - 18 = 24
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0