Practice something elseÖva något annat  |  Column subtractionSubtraktion uppställningWith and without regrouping 0-1000Med och utan övergång 0-1000
Start practicingBörja öva

Subtraktion, uppställning 0 till 1000 med och utan övergång.Subtraktion, uppställning 0 till 1000 med och utan övergång.

Så här räknar du ut
825 - 402.
Så här räknar du ut
825 - 402.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal hamnar ovanför tiotal och hundratal hamnar ovanför hundratal.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal hamnar ovanför tiotal och hundratal hamnar ovanför hundratal.

Börja från höger med entalen.
5 - 2 = 3

Skriv 3 under strecket.
Börja från höger med entalen.
5 - 2 = 3

Skriv 3 under strecket.

Gå sedan till tiotalen.
2 - 0 = 2

Skriv 2 under strecket.
Gå sedan till tiotalen.
2 - 0 = 2

Skriv 2 under strecket.

Nu är det bara hundratalen kvar.
8 - 4 = 4

Skriv 4 under strecket.

Nu har du svaret!
825 - 402 = 423
Nu är det bara hundratalen kvar.
8 - 4 = 4

Skriv 4 under strecket.

Nu har du svaret!
825 - 402 = 423
Ibland måste man "låna". Så här räknar du 825 - 265.Ibland måste man "låna". Så här räknar du 825 - 265.

Skriv talen ovanför varandra.Skriv talen ovanför varandra.

Börja från höger med entalen.
5 - 5 = 0.

Skriv 0 under strecket.
Börja från höger med entalen.
5 - 5 = 0.

Skriv 0 under strecket.

Gå sedan till tiotalen.

2 - 6 går inte. Då måste du låna.

Stryk över 8:an och skriv 10 överst. Nu har du 12 tiotal.
Gå sedan till tiotalen.

2 - 6 går inte. Då måste du låna.

Stryk över 8:an och skriv 10 överst. Nu har du 12 tiotal.

Nu kan du göra subtraktionen med tiotalen.
12 - 6 = 6

Skriv 6 under strecket.
Nu kan du göra subtraktionen med tiotalen.
12 - 6 = 6

Skriv 6 under strecket.

Gå sedan till hundratalen. Vi har lånat från 8:an, så det är bara 7 kvar.
7 - 2 = 5

Skriv 5 under strecket.
Gå sedan till hundratalen. Vi har lånat från 8:an, så det är bara 7 kvar.
7 - 2 = 5

Skriv 5 under strecket.

Nu har du svaret!
825 - 265 = 560
Nu har du svaret!
825 - 265 = 560
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0