Practice something elseÖva något annat  |  AdditionAdditionWithout regrouping 0-100Utan övergång 0-100
Start practicingBörja öva

Addition 0 till 100 utan övergångAddition 0 till 100 utan övergång

Så här kan du räkna ut 26+13.

Börja med att lägga ihop tiotalen, det blir 30. Lägg sedan ihop entalen, det blir 9.

30 + 9 = 39
Svaret blir då 39.
Så här kan du räkna ut 26+13.

Börja med att lägga ihop tiotalen, det blir 30. Lägg sedan ihop entalen, det blir 9.

30 + 9 = 39
Svaret blir då 39.

Här är två till exempel.Här är två till exempel.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0