Practice something elseÖva något annat  |  AdditionAdditionNear doubles up to 10+9Nästan dubblor upp till 10+9
Start practicingBörja öva

Nästan dubblor upp till 10+9Nästan dubblor upp till 10+9

Hur ska man
tänka nu?
Hur ska man
tänka nu?
Om du kan dubblorna så är det enkelt.
6 + 6 = 12
alltså är
6 + 7 = 13.
Om du kan dubblorna så är det enkelt.
6 + 6 = 12
alltså är
6 + 7 = 13.

 
2 + 2 = 4

2 + 3 = 5
5 + 5 = 10

5 + 6 = 11
8 + 8 = 16

8 + 9 = 17
Här är flera dubblor och nästan dubblor. Ser du sambandet?Här är flera dubblor och nästan dubblor. Ser du sambandet?
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0