Practice something elseÖva något annat  |  Column multiplicationMultiplikation uppställningOne digit × two digits without regroupingEnsiffrig med tvåsiffrig utan minnessiffra
Start practicingBörja öva

Multiplikation uppställning – Ensiffrig med tvåsiffrig utan minnessiffra.Multiplikation uppställning – Ensiffrig med tvåsiffrig utan minnessiffra.

Så här multiplicerar du talen
2 och 43.
Så här multiplicerar du talen
2 och 43.

Ställ upp talen så att talet med minst antal siffror står längst ned. Då blir det enklare att räkna.Ställ upp talen så att talet med minst antal siffror står längst ned. Då blir det enklare att räkna.

Börja från höger och multiplicera 2 med entalen.
2 · 3 = 6

Produkten blir 6.
Skriv 6 under strecket.
Börja från höger och multiplicera 2 med entalen.
2 · 3 = 6

Produkten blir 6.
Skriv 6 under strecket.

Multiplicera sedan 2 med tiotalen.
2 · 4 = 8

Produkten blir 8.
Skriv 8 under strecket.
Multiplicera sedan 2 med tiotalen.
2 · 4 = 8

Produkten blir 8.
Skriv 8 under strecket.

Nu har du svaret!
2 · 43 = 86
Nu har du svaret!
2 · 43 = 86
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0