Multiplikation uppställning en till tre siffrorColumn multiplication, one to three digitsEnsiffrig med tvåsiffrigOne digit × two digits
Börja övaAloita harjoitteluStart practiseBegynn å øveBegynd at øve

Multiplikation uppställning – Ensiffrig med tvåsiffrig[en:t_header]Kertolaskun muodostaminen – Yksinumeroinen kaksinumeroisella[no:t_header]

Så här multiplicerar du
talen 6 och 24.
[en:t_1]Näin kerrot
luvut 6 ja 24.
[no:t_1]

Ställ upp talen så att talet med minst antal siffror står längst ned. Då blir det enklare att räkna.[en:t_2]Sijoita luvut siten, että alemmaksi tulee luku, jossa on vähemmän numeroita. Silloin laskeminen on helpompaa.[no:t_2]

Börja från höger och multiplicera 6 med entalen.
6 · 4 = 24

Produkten blir 24. Spara 2:an som minnessiffra. Skriv 4 under strecket.
[en:t_3]Aloita oikealta ja kerro luku 6 ykkösillä.
6 · 4 = 24

Tulo on 24. Säästä luku 2 muistinumeroksi. Kirjoita luku 4 viivan alle.
[no:t_3]

Multiplicera sedan 6 med tiotalen.
6 · 2 = 12

Lägg till minnessiffran.
12 + 2 = 14

Skriv 14 under strecket.
[en:t_4]Kerro sitten luku 6 kymmenillä.
6 · 2 = 12

Lisää muistinumero.
12 + 2 = 14

Kirjoita luku 14 viivan alle.
[no:t_4]

Nu har du svaret!
6 · 24 = 144
[en:t_5]Nyt sinulla on vastaus!
6 · 24 = 144
[no:t_5]