Practice something elseÖva något annat  |  Column multiplicationMultiplikation uppställningOne digit × two digits with regroupingEnsiffrig med tvåsiffrig
Start practicingBörja öva

Multiplikation uppställning – Ensiffrig med tvåsiffrigMultiplikation uppställning – Ensiffrig med tvåsiffrig

Så här multiplicerar du
talen 6 och 24.
Så här multiplicerar du
talen 6 och 24.

Ställ upp talen så att talet med minst antal siffror står längst ned. Då blir det enklare att räkna.Ställ upp talen så att talet med minst antal siffror står längst ned. Då blir det enklare att räkna.

Börja från höger och multiplicera 6 med entalen.
6 · 4 = 24

Produkten blir 24. Spara 2:an som minnessiffra. Skriv 4 under strecket.
Börja från höger och multiplicera 6 med entalen.
6 · 4 = 24

Produkten blir 24. Spara 2:an som minnessiffra. Skriv 4 under strecket.

Multiplicera sedan 6 med tiotalen.
6 · 2 = 12

Lägg till minnessiffran.
12 + 2 = 14

Skriv 14 under strecket.
Multiplicera sedan 6 med tiotalen.
6 · 2 = 12

Lägg till minnessiffran.
12 + 2 = 14

Skriv 14 under strecket.

Nu har du svaret!
6 · 24 = 144
Nu har du svaret!
6 · 24 = 144
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0