Practice something elseÖva något annat  |  TimeTidQuartersKvartar
Start practicingBörja öva

Analoga klockan: lär dig kvartar.Analoga klockan: lär dig kvartar.

En kvart är samma sak som 15 minuter. Det går fyra kvartar på en timme.En kvart är samma sak som 15 minuter. Det går fyra kvartar på en timme.

Klockan är kvart över 5.
Med det menas att det är en kvart efter klockan 5.

Den lilla timvisaren har gått förbi 5.

Den stora minutvisaren pekar rakt till höger.
Klockan är kvart över 5.
Med det menas att det är en kvart efter klockan 5.

Den lilla timvisaren har gått förbi 5.

Den stora minutvisaren pekar rakt till höger.Klockan är kvart i 2.
Med det menas att det är en kvart före klockan 2.

Den lilla timvisaren är på väg mot 2.

Den stora minutvisaren pekar rakt till vänster.
Klockan är kvart i 2.
Med det menas att det är en kvart före klockan 2.

Den lilla timvisaren är på väg mot 2.

Den stora minutvisaren pekar rakt till vänster.Här går klockan en kvart i taget.Här går klockan en kvart i taget.

44
Kvart över 4Kvart över 4
Halv 5Halv 5
Kvart i 5Kvart i 5
55
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0