Practice something elseÖva något annat  |  Column divisionDivision uppställningThree digits × one digit without regroupingTresiffrig med ensiffrig utan minnessiffra
Start practicingBörja öva

Kort division – Tresiffrig med ensiffrig utan minnessiffraKort division – Tresiffrig med ensiffrig utan minnessiffra

Kan du räkna ut det här talet?Kan du räkna ut det här talet?

Börja från vänster med hundratalssiffran.

2 går 1 gång i 2.
Börja från vänster med hundratalssiffran.

2 går 1 gång i 2.

Fortsätt sen med tiotalssiffran.

2 går 4 gånger i 8.
Fortsätt sen med tiotalssiffran.

2 går 4 gånger i 8.

Sen entalssiffran.

2 går 2 gånger i 4.
Sen entalssiffran.

2 går 2 gånger i 4.

Nu har vi svaret!

284 delat med 2 är 142.
Nu har vi svaret!

284 delat med 2 är 142.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0