Practice something elseÖva något annat  |  TimeTidOrder of the week daysVeckodagarnas ordning
Start practicingBörja öva

Time - Order of the daysTid - Veckodagarnas ordning

There are seven days in the week. Here you can see in which order they come.Det finns sju dagar i veckan. Här kan du se i vilken ordning de kommer.
Mondaymåndag
Tuesdaytisdag
Wednesdayonsdag
Thursdaytorsdag
Fridayfredag
Saturdaylördag
Sundaysöndag
After Sunday, the next week starts with Monday again.Efter söndag så börjar det om från början med måndag igen.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0