Practice something elseÖva något annat  |  TimeTidWeek days - yesterday, today, tomorrowVeckodagar - i går, i dag, i morgon
Start practicingBörja öva

Time - Order of days in the weekTid - Veckodagarnas ordning

Which day is it today?Vilken veckodag är det idag?
Today it is WednesdayIdag är det onsdag.
Mondaymåndag
Tuesdaytisdag
Wednesdayonsdag
Thursdaytorsdag
Fridayfredag
Saturdaylördag
Sundaysöndag
yesterdayigår
todayidag
tomorrowimorgon
Yesterday it was TuesdayIgår var det tisdag
and Tomorrow it is Thursday.och imorgon är det torsdag.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0