Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  TidTimeالوقت والتواريخHel, halv och kvartarFull, half and quarters
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Analoga klockan: öva heltimmar, halvtimmar och kvartar.The analogue clock: Learn half hours.تعلم ساعات

Kommer du ihåg heltimmar, halvtimmar och kvartar?

Hel timmeThe clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Klockan är 3.

När det är en hel timme så pekar den stora minutvisaren rakt upp. Timvisaren pekar på vilken timme det är.
The clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمىHalvtimmeThe clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Klockan är halv 5.

När klockan är mittemellan två timmar så säger man halv. Minutvisaren pekar rakt ned. Timvisaren är på väg mot en timme.
The clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمىKvart överThe clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Klockan är kvart över 5.

När klockan är en kvart efter en hel timme så säger man kvart över. Minutvisaren pekar då rakt till höger.
The clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمىKvart iThe clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Klockan är kvart i 2.

När klockan är en kvart före en hel timme så säger man kvart i. Minutvisaren pekar då rakt till vänster.
The clock has a short hand called the hour handاعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى


1 2 3 4 5
6 7 8 9 0