Upprepade mönster - skapaBygg färdigt raketen (svårare)