Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  AdditionAdditionلعمليات الحسابية الأساسية الأربعةMed och utan övergång 0-20With and without regrouping 0-20
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0