Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Plural med sPlural med sPlural med sPlural med s

Plural med s

Plural betyder att det är flera av samma sak. På engelska lägger man oftast till ändelsen -s för att visa att det är flera.
one monkey
two monkeys
one book
three books