EngelskaraketenEngelskaraketenEngelskaraketen
Learn English Step by Step
Övningar markerade med grönt har lärsida.Övningar markerade med grönt har lärsida.Övningar markerade med grönt har lärsida.
Du har inte tillgång till allt material.
Kontrollera att du är inloggad.
Substantiv – obestämd artikel (a, an)Substantiv – obestämd artikel (a, an)Substantiv – obestämd artikel (a, an)
Substantiv – pluralSubstantiv – pluralSubstantiv – plural
Plural med sPlural med sPlural med s
LÄRSIDALÄRSIDALÄRSIDA
Plural med sPlural med sPlural med s
Plural med s eller esPlural med s eller esPlural med s eller es
Plural, substantiv som slutar på yPlural, substantiv som slutar på yPlural, substantiv som slutar på y
Plural, substantiv som slutar på oPlural, substantiv som slutar på oPlural, substantiv som slutar på o
Plural, oregelbundnaPlural, oregelbundnaPlural, oregelbundna
Plural, blandadePlural, blandadePlural, blandade
VerbVerbVerb
Mer grammatikMer grammatikMer grammatik
Ord efter temaOrd efter temaOrd efter tema
Färger (colours)Färger (colours)Färger (colours)
Vanliga djur (common animals)Vanliga djur (common animals)Vanliga djur (common animals)
Talen 1 till 10 (numbers 1 to 10)Talen 1 till 10 (numbers 1 to 10)Talen 1 till 10 (numbers 1 to 10)
Frukter (fruits)Frukter (fruits)Frukter (fruits)
Familjen (the family)Familjen (the family)Familjen (the family)
Saker hemma (things at home)Saker hemma (things at home)Saker hemma (things at home)
Talen 11 till 20 (numbers 11 to 20)Talen 11 till 20 (numbers 11 to 20)Talen 11 till 20 (numbers 11 to 20)
Saker i skolan (things at school)Saker i skolan (things at school)Saker i skolan (things at school)
Kläder (clothes)Kläder (clothes)Kläder (clothes)
Mat (food)Mat (food)Mat (food)
LÄRSIDALÄRSIDALÄRSIDA
Ord för matOrd för matOrd för mat
Kroppen (the body)Kroppen (the body)Kroppen (the body)
Vilda djur (wild animals)Vilda djur (wild animals)Vilda djur (wild animals)
Lägesord (position words)Lägesord (position words)Lägesord (position words)
LÄRSIDALÄRSIDALÄRSIDA
LägesordLägesordLägesord
Aktiviteter (activities)Aktiviteter (activities)Aktiviteter (activities)
Känslor (feelings)Känslor (feelings)Känslor (feelings)
Klockan (the clock)Klockan (the clock)Klockan (the clock)
Ordningstal 1:a till 5:e (ordinal numbers 1 to 5)Ordningstal 1:a till 5:e (ordinal numbers 1 to 5)Ordningstal 1:a till 5:e (ordinal numbers 1 to 5)
Ordningstal 1:a till 10:e (ordinal numbers 1 to 10)Ordningstal 1:a till 10:e (ordinal numbers 1 to 10)Ordningstal 1:a till 10:e (ordinal numbers 1 to 10)
Frågeord (question words)Frågeord (question words)Frågeord (question words)
LÄRSIDALÄRSIDALÄRSIDA
FrågeordFrågeordFrågeord
OrdlekarOrdlekarOrdlekar
Antal övningar: 126