Du har inte tillgång till allt material.
Kontrollera att du är inloggad.
Matematik
Spel, övningar, laborativa verktyg och presentationsmaterial
Siffror och tal, Positionssystemet
Pingvinhopp - 1 till 10
Räkna 1 till 10 och hjälp pingvinen till fisken.
Kör nu!  
Tiotal - ental
Visar talsystemet med tiotal och ental.
Betaltjänst (Prova)
Pingvinhopp - 1 till 20
Räkna 1 till 20 och hjälp pingvinen till fisken.
Betaltjänst (Prova)
Hundratal - tiotal - ental
Visar talsystemet med hundratal, tiotal och ental.
Betaltjänst (Prova)
Mata djuren
Enkel räkning ett till tio. Kan du ge djuren rätt mängd mat?
Betaltjänst (Prova)
Memory - talen 1 till 10
Para ihop rätt siffra och bild. För en eller två spelare.
Betaltjänst (Prova)
Prick till prick - talen ett till tio.
Betaltjänst (Prova)
Prick till prick - femtal
Kör nu!  
Prick till prick - tiotal
Betaltjänst (Prova)
Kulram
Betaltjänst (Prova)
Siffer-Bingo
Ett roligt sätt att lära sig siffrorna. Kräver bingobrickor som finns för utskrift under fliken 'Lärarmaterial - Matematik utskriftsmaterial'.
Betaltjänst (Prova)
Skrapkort - Gissa siffror
Skrapkort där en siffra döljer sig. Skrapa en ruta i taget i vilken ordning du vill och försök lista ut vad som finns bakom. En rolig övning där eleven lär sig att känna igen olika siffror. Denna övning finns även med bokstäver.
Betaltjänst (Prova)
Kulfabriken (hundratal, tiotal och ental)
Välkommen till ditt nya jobb i kulfabriken. Här tillverkar vi spelkulor och du har hand om paketeringen. Samtidigt kan du lära dig hundratal, tiotal och ental.
Betaltjänst (Prova)
Positionssystemet
Interaktiva positionskort med hundratal, tiotal och ental. Visar på ett lätt och överskådligt sätt hur positionsystemet är uppbyggt. För varje siffra går det dessutom att klicka fram motsvarande entalsklossar, tiotalsstavar eller hundratalsplattor.
Betaltjänst (Prova)
Talruta
Talrutan är ett hjälpmedel som kan användas för en mängd olika övningar. Den kan lätt anpassas till det som lektionen kräver. Rutorna kan målas i olika färger för att visa mönster och talen kan döljas eller visas efter önskemål.
Betaltjänst (Prova)
Tallinjen
Tallinjen är ett hjälpmedel som kan användas för en mängd olika övningar. Rutorna kan målas i olika färger för att visa mönster och talen kan döljas eller visas efter önskemål.
Betaltjänst (Prova)
Addition och subtraktion
Grodhopp - addition och subtraktion
Hoppa på rätt blad och hjälp grodan över ån.
Betaltjänst (Prova)
Räkna pengar
Lämna rätt pengar i affären.
Betaltjänst (Prova)
Bankvalvet - addition
Träna addition med tvåsiffriga tal. Ett spel för två spelare eller spela mot datorn. Spelarna turas om att öppna luckor. Additionen på nyckeln talar om vilken lucka som den kan öppna. Klicka rätt och du får alla juveler som finns innanför.
Kör nu!  
Balansvåg
Våg med vikter. Ett pedagogiskt hjälpmedel för att visa addition, subtraktion, multiplikation m.m.
Betaltjänst (Prova)
Digital våg
Digital våg med vikter, även med okända tyngder. Ger möjlighet till en mängd olika övningar, tex addition, subtraktion, multiplikation och talkamrater. Klicka på hjälpknappen för att få förslag på övningar.
Betaltjänst (Prova)
Plus- och minusmaskinen
Räkneregler kan ställas in från -10 till +10. Lägg ett tal i maskinen. Kan du räkna ut vad det blir? Starta maskinen och kontrollera!
Betaltjänst (Prova)
Kamp i kupan
Utmana en kompis på mattekamp - de fyra räknesätten i valfri svårighetsgrad. Röd spelare ska bygga en väg mellan de två röda sidorna, blå spelare mellan de blåa sidorna.
Betaltjänst (Prova)
Kasta pil - talkamrater
Öva talkamrater från 4 till 12. Klicka på piltavlan och se om du kan pricka talkamraten.
Betaltjänst (Prova)
Fyra i rad - addition 0-10
Ett enkelt och roligt spel för två spelare som tränar addition med talen 0 till 10.
Kör nu!  
Fyra i rad - addition 0-20 med tiotalsövergång
Ett enkelt och roligt spel för två spelare som tränar addition talen 0 till 10 med tiotalsövergång.
Kör nu!  
Fyra i rad - addition 0-99
Ett enkelt och roligt spel för två spelare som tränar addition med talen 0 till 99.
Kör nu!  
Fyra i rad - subtraktion med tal upp till 10
Ett enkelt och roligt spel för två spelare som tränar subtraktion med talen 0 till 10.
Kör nu!  
Fyra i rad - subtraktion med tal upp till 20
Ett enkelt och roligt spel för två spelare som tränar subtraktion med talen 0 till 20.
Kör nu!  
Fyra i rad - subtraktion med tal upp till 99
Ett enkelt och roligt spel för två spelare som tränar subtraktion med talen 0 till 99.
Kör nu!  
Robbes hund är borta!
Hjälp Robbe att leta och lär dig samtidigt addition och subtraktion.
Betaltjänst (Prova)
Kuljakt - tiokamrater
Ett spel för att träna tiokamrater. Ta bort kulor genom att klicka på två eller flera så att summan av talen på dem blir tio. Du förlorar om någon kula kommer hela vägen upp till toppen av planen. Om du spelar bra kan du komma på veckans topplista.
Betaltjänst (Prova)
Magiska talkamrater
Hitta talkamrater. Räkna hur många det finns på vänstra bordet. Hur många borde det då finnas på högra bordet? Försök räkna ut talen. Kontrollera sedan om det stämmer.
Betaltjänst (Prova)
Addition med fiskar
Räkna addition med talen noll till tio.
Betaltjänst (Prova)
Multiplikation och division
Grodhopp - multiplikation och division
Hoppa på rätt blad och hjälp grodan över ån.
Betaltjänst (Prova)
Mattesaurus - lär dig sexans gångertabell!
Betaltjänst (Prova)
Tokiga djur - lär dig treans gångertabell!
Betaltjänst (Prova)
Svamparna anfaller - lär dig sjuans gångertabell!
Ekorren Kurt är ute och samlar kottar då plötsligt de elaka flugsvamparna anfaller. Lös mattetalen och kasta kottar mot de rätta svamparna innan de kommer fram till Kurt. Lycka till!
Betaltjänst (Prova)
Dubbelt- och hälftenmaskinen
Lär ut begreppen dubbelt och hälften på ett roligt sätt.
Betaltjänst (Prova)
Målarbilder - tvåans multiplikationstabell.
Betaltjänst (Prova)
Målarbilder - fyrans multiplikationstabell.
Kör nu!  
Rymdattack - åttans multiplikationstabell
På vägen hem på din rymdsemester har du råkat hamna i ett asteroidfält. Lös mattetalen och skjut sönder de rätta asteroiderna innan du blir krossad. I nödläge kan du använda bomben. Lycka till!
Kör nu!  
Fyra i rad - multiplikation upp till 6 · 6
Ett enkelt och roligt spel för två spelare som tränar multiplikation upp till 6 · 6.
Kör nu!  
Fyra i rad - multiplikation upp till 10 · 10
Ett enkelt och roligt spel för två spelare som tränar multiplikation upp till 10 · 10.
Kör nu!  
Multiplikation - biltvätt
Få bilarna rena och träna samtidigt gångertabellen.
Betaltjänst (Prova)
Rymdmonster anfaller!
Hjälp astronauten Bob att besegra rymdmonstren och öva samtidigt de fyra räknesätten.
Kör nu!  
Gånger-race
Öva upp din snabbhet och säkerhet på multiplikationstabellerna! Försök att svara rätt på talen och få bort alla ballongerna på kortast tid. Men se upp, varje felsvar ger dig 5 sekunders tidstillägg. Tävla mot dig själv eller kompisarna.
Betaltjänst (Prova)
Kuljakt - multiplikation
Ett spel för att träna multiplikation. Om du spelar bra kan du komma på veckans topplista.
Betaltjänst (Prova)
Multiplikations-Bingo, termer 0 till 5
Ett roligt sätt att lära sig gångertabellerna upp till 5·5.

Ladda ner bingobrickor för utskrift.

Kör nu!  
Multiplikations-Bingo, termer 0 till 10
Ett roligt sätt att lära sig gångertabellerna upp till 10·10.

Ladda ner bingobrickor för utskrift.

Kör nu!  
Tid och temperatur
Klock-Bingo
Öva heltimmar, halvtimmar och kvartar på ett roligt sätt. Kräver bingobrickor som finns för utskrift under fliken 'Lärarmaterial - Matematik utskriftsmaterial'.
Betaltjänst (Prova)
Klockan
Interaktiv klocka, hjälpmedel för att lära sig klockan.
Kör nu!  
Klockan - plocka äpplen
Öva klockan. För varje rätt svar kommer Andy lite närmare äpplet.
Betaltjänst (Prova)
Årscirkel
Interaktiv årscirkel för att lära sig månader och årstider. Flytta visaren och landskapet förändras.
Kör nu!  
Termometer
Ett verktyg för att visa hur en termometer fungerar. Bilden ändras efter temperaturen. Välj mellan tre olika typer av termometrar.
Kör nu!  
Bråktal och procent
Bråk
Introduktion till bråktal. Ställ in siffervärden och se det grafiskt. Lägg till/ta bort föremål i den grafiska bilden och se hur siffervärdena ändras.
Betaltjänst (Prova)
Jämför bråktal
Ett hjälpmedel för att visa och jämföra olika bråktal. Hur många sjättedelar motsvarar två fjärdedelar? Vad är störst, två tredjedelar eller tre fjärdedelar?
Betaltjänst (Prova)
Måla procent
Lär ut grunderna i procent. Välj en färg och klicka på rutorna eller håll musknappen nere för att måla flera rutor. Försök att räkna ut hur många procent de olika färgfälten utgör. Titta under lapparna för att se om du hade rätt.
Betaltjänst (Prova)
Måla bråktal
Lär ut grunderna i bråktal. Välj en färg och klicka på rutorna. Titta under lapparna för att se bråktalen.
Betaltjänst (Prova)
Bankvalvet - bråktal
Ett spel för två spelare eller spela mot datorn. Spelarna turas om att öppna luckor. Bråktalet på nyckeln talar om vilken lucka som den kan öppna. Klicka rätt och du får alla juveler som finns innanför.
Kör nu!  
Bråk-Bingo
Övar bråktal på ett roligt sätt. Kräver bingobrickor som finns för utskrift under fliken 'Lärarmaterial - Matematik utskriftsmaterial' ovan.
Betaltjänst (Prova)
Raketbygge med bråktal
Rymdstationen i Kiruna har problem med att sätta ihop sina raketer och behöver din hjälp. De olika delarna är märkta med olika bråktal. Det finns fem olika raketer, kan du få ihop alla?
Betaltjänst (Prova)
Problemlösning
Mattelabyrinten - addition och subtraktion.
Textuppgifter med addition och subtraktion, tal upp till 20. Kan du hitta skatten utan att bli fångad av spöket? Lös uppgifterna för att öppna nya gångar.
Betaltjänst (Prova)
Mattelabyrinten - de fyra räknesätten.
Textuppgifter med de fyra räknesätten, tal upp till 100. Kan du hitta skatten utan att bli fångad av draken? Lös uppgifterna för att öppna nya gångar.
Betaltjänst (Prova)
Problemlösning vågar
Ett antal kluringar där man ska säga vilket föremål som väger mest. Tränar logiskt tänkande.
Betaltjänst (Prova)
Övrigt
Vad är varje symbol värd? - enkel algebra
Tio olika uppgifter där du ska försöka räkna ut vad de olika symbolerna har för värde. En introduktion till algebra.
Betaltjänst (Prova)
Gradskivan - introduktion
För att på ett enkelt sätt visa hur man använder en gradskiva. Två olika sorters ingår, 180 graders och 360 graders.
Betaltjänst (Prova)
Geobräde
Ett geobräde är ett hjälpmedel där gummiband i olika färgar fästs på piggar för att bilda olika geometriska figurer och kan användas för en mängd övningar på olika nivåer.
Kör nu!  
Tesselering
Här kan du experimentera och skapa egna tesseleringar. En tesselering är ett mönster med likadana bitar som täcker en yta. Bitarna måste ha en form så att de kan täcka ytan utan att de överlappar eller att mellanrum bildas mellan dem.
Betaltjänst (Prova)
Talsnurra
För att ta fram slumpade tal. Antal fält och storleken på fälten kan ställas in. Om man vill går det också att se resultaten som ett stapeldiagram.
Kör nu!  
Koordinater nyckelpiga
Cilla är hungrig. Hjälp henne att hitta bladlössen.
Betaltjänst (Prova)
Punkt till Punkt
Koordinatsystemet 0 till 10.
Betaltjänst (Prova)
Punkt till Punkt
Koordinatsystemet -10 till 10.
Betaltjänst (Prova)
Romerska tal - omvandlare
Omvandlar mellan det romerska talsystemet och tiosystemet åt båda hållen.
Kör nu!  
Omvandlare mellan talsystem
Omvandlar från tiosystemet till romerska, Maya, egyptiska, kinesiska och babyloniska talsystemen.
Kör nu!  
Rymdinvasion - vinklar
Ett roligt spel för att lära sig uppskatta storleken på olika vinklar. Utomjordingarna anfaller jorden. Ditt uppdrag är att pricka deras rymdskepp med laserkanonen och skrämma iväg dem.
Kör nu!  
Måla symmetriskt
Ett enkelt och kul verktyg för att måla symmetriska bilder.
Kör nu!