MatteraketenMatikkarakettiThe Math Rocket
Träna matte steg för stegLearn Math Step by Step
Övningar markerade med grönt har lärsida.Exercises marked with green have a learn page,
Du har inte tillgång till allt material.
Kontrollera att du är inloggad.
TalNumbersnumerot
Tal upp till 10Numbers up to 10[Tal upp till 10]
TalföljderNumber sequences 0-10[Talföljder]
OrdningstalOrdinal numbers 1-10[Ordningstal]
Udda och jämna talOdd and even numbers 0-10[Udda och jämna tal]
TallinjenThe Number Line 0-10[Tallinjen]
Talens grannarNumber Neighbors 0-10[Talens grannar]
Tal upp till 20Numbers up to 20[Tal upp till 20]
Räkna pengarCount money 0-20[Räkna pengar]
Tal upp till 100Numbers up to 100[Tal upp till 100]
Tal upp till 1000Numbers up to 1000[Tal upp till 1000]
Andra talsystemOther Numeral Systems[Andra talsystem]
Romerska tal I, V, X (välj)Roman numbers I, V, X (choose)[Romerska tal I, V, X (välj)]
Romerska tal I, V, X (skriv)Roman numbers I, V, X (write)[Romerska tal I, V, X (skriv)]
Romerska tal I, V, X, L, C (välj)Roman numbers I, V, X, L, C (choose)[Romerska tal I, V, X, L, C (välj)]
Romerska tal I, V, X, L, C (skriv)Roman numbers I, V, X, L, C (write)[Romerska tal I, V, X, L, C (skriv)]
Romerska tal I, V, X, L, C, D, M (välj)Roman numbers I, V, X, L, C, D, M (choose)[Romerska tal I, V, X, L, C, D, M (välj)]
Romerska tal I, V, X, L, C, D, M (skriv)Roman numbers I, V, X, L, C, D, M (write)[Romerska tal I, V, X, L, C, D, M (skriv)]
Binära tal upp till 7 (välj)Binary numbers up to 7 (choose)[Binära tal upp till 7 (välj)]
Binära tal upp till 7 (skriv)Binary numbers up to 7 (write)[Binära tal upp till 7 (skriv)]
Binära tal upp till 15 (välj)Binary numbers up to 15 (choose)[Binära tal upp till 15 (välj)]
Binära tal upp till 15 (skriv)Binary numbers up to 15 (write)[Binära tal upp till 15 (skriv)]
Binära tal upp till 63 (välj)Binary numbers up to 63 (choose)[Binära tal upp till 63 (välj)]
Binära tal upp till 63 (skriv)Binary numbers up to 63 (write)[Binära tal upp till 63 (skriv)]
Större, mindre eller lika?More, less or equal?[Större, mindre eller lika?]
Jämför tal upp till 20Compare numbers up to 20[Jämför tal upp till 20]
Jämför tal med uttryck (addition) upp till 10Compare number with expression (addition) up to 10[Jämför tal med uttryck (addition) upp till 10]
Jämför tal och uttryck (addition) upp till 20Compare number with expression (addition) up to 20[Jämför tal och uttryck (addition) upp till 20]
Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 20Compare number with expression (addition and subtraction) up to 20[Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 20]
Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 50Compare number with expression (addition and subtraction) up to 50[Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 50]
Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 100Compare number with expression (addition and subtraction) up to 100[Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 100]
Skriv ett tal som passar, upp till 10[Skriv ett tal som passar, upp till 10][Skriv ett tal som passar, upp till 10]
Skriv ett tal som passar, upp till 100[Skriv ett tal som passar, upp till 100][Skriv ett tal som passar, upp till 100]
AdditionAddition[Addition]
Addition upp till 5Addition up to 5[Addition upp till 5]
Med okänd term, upp till 5[Med okänd term, upp till 5][Med okänd term, upp till 5]
Addition upp till 10Addition up to 10[Addition upp till 10]
Öka med noll[Öka med noll][Öka med noll]
Öka med 1[Öka med 1][Öka med 1]
Öka med 2[Öka med 2][Öka med 2]
Öka med 1 eller 2[Öka med 1 eller 2][Öka med 1 eller 2]
Öka med 3[Öka med 3][Öka med 3]
Öka med 1,2 eller 3[Öka med 1,2 eller 3][Öka med 1,2 eller 3]
Addera tre tal[Addera tre tal][Addera tre tal]
Vad kostar det tillsammans? (två saker)[Vad kostar det tillsammans? (två saker)][Vad kostar det tillsammans? (två saker)]
Vad kostar det tillsammans? (tre saker)[Vad kostar det tillsammans? (tre saker)][Vad kostar det tillsammans? (tre saker)]
Addition upp till 20Addition up to 20[Addition upp till 20]
Öka med 10[Öka med 10][Öka med 10]
Med okänd term, 20-kamrater[Med okänd term, 20-kamrater][Med okänd term, 20-kamrater]
Addera tre tal[Addera tre tal][Addera tre tal]
Vad kostar det tillsammans? (två saker)[Vad kostar det tillsammans? (två saker)][Vad kostar det tillsammans? (två saker)]
Vad kostar det tillsammans? (tre saker)[Vad kostar det tillsammans? (tre saker)][Vad kostar det tillsammans? (tre saker)]
Addition upp till 100Addition up to 100[Addition upp till 100]
Tiotal + ental[Tiotal + ental][Tiotal + ental]
Öka med tiotal[Öka med tiotal][Öka med tiotal]
Med ental, utan övergång[Med ental, utan övergång][Med ental, utan övergång]
Med ental, med övergång[Med ental, med övergång][Med ental, med övergång]
Med okänd term, utan övergång[Med okänd term, utan övergång][Med okänd term, utan övergång]
Med okänd term, med övergång[Med okänd term, med övergång][Med okänd term, med övergång]
Med okänd term, med och utan övergång[Med okänd term, med och utan övergång][Med okänd term, med och utan övergång]
Vad kostar det tillsammans? (två saker)[Vad kostar det tillsammans? (två saker)][Vad kostar det tillsammans? (två saker)]
Vad kostar det tillsammans? (tre saker)[Vad kostar det tillsammans? (tre saker)][Vad kostar det tillsammans? (tre saker)]
Addition upp till 1000Addition up to 1000[Addition upp till 1000]
Hundratal + tiotal + ental[Hundratal + tiotal + ental][Hundratal + tiotal + ental]
Addition uppställningColumn addition[Addition uppställning]
Addition uppställning upp till 100Column addition up to 100[Addition uppställning upp till 100]
Med entalWith ones 0-100[Med ental]
Med och utan övergångWith and without regrouping 0-100[Med och utan övergång]
Addition uppställning upp till 1000Column addition up to 1000[Addition uppställning upp till 1000]
Med övergångWith regrouping 0-1000[Med övergång]
Med och utan övergångWith and without regrouping 0-1000[Med och utan övergång]
SubtraktionSubtraction[Subtraktion]
Subtraktion upp till 5Subtraction up to 5[Subtraktion upp till 5]
Med okänd term, tal upp till 5[Med okänd term, tal upp till 5][Med okänd term, tal upp till 5]
Subtraktion upp till 10Subtraction up to 10[Subtraktion upp till 10]
Minska med nollSubtract with zero[Minska med noll]
Minska med ettSubtract with one[Minska med ett]
Minska med tvåSubtract with two[Minska med två]
Minska med ett eller tvåSubtract with one or two[Minska med ett eller två]
Tio minus entalTen minus ones[Tio minus ental]
Med okänd term, tal upp till 10With unknown term, numbers up to 10[Med okänd term, tal upp till 10]
Subtraktion upp till 20Subtraction up to 20[Subtraktion upp till 20]
Minska med 10Subtract with 10[Minska med 10]
Subtraktion upp till 100Subtraction up to 100[Subtraktion upp till 100]
Utan övergång[Utan övergång][Utan övergång]
Med övergång[Med övergång][Med övergång]
Med och utan övergång[Med och utan övergång][Med och utan övergång]
Tiotal minus ental[Tiotal minus ental][Tiotal minus ental]
Tiotal minus tiotal[Tiotal minus tiotal][Tiotal minus tiotal]
Subtraktion uppställningColumn subtraction[Subtraktion uppställning]
Subtraktion uppställning upp till 100Column subtraction up to 100[Subtraktion uppställning upp till 100]
Med entalWith ones 0-100[Med ental]
Med övergångWith regrouping 0-100[Med övergång]
Med och utan övergångWith and without regrouping 0-100[Med och utan övergång]
Subtraktion uppställning upp till 1000Column subtraction up to 1000[Subtraktion uppställning upp till 1000]
Med och utan övergångWith and without regrouping 0-1000[Med och utan övergång]
MultiplikationMultiplication[Multiplikation]
Multiplikationstabeller upp till 10Times tables up to 10[Multiplikationstabeller upp till 10]
Treans tabellTable of 3[Treans tabell]
Fyrans tabellTable of 4[Fyrans tabell]
Femmans tabellTable of 5[Femmans tabell]
Sexans tabellTable of 6[Sexans tabell]
Sjuans tabellTable of 7[Sjuans tabell]
Åttans tabellTable of 8[Åttans tabell]
Nians tabellTable of 9[Nians tabell]
Tians tabellTable of 10[Tians tabell]
Blandat upp till tians tabellTables of 1 to 10[Blandat upp till tians tabell]
Multiplikation uppställningColumn multiplication[Multiplikation uppställning]
Multiplikation uppställning en till tre siffrorColumn multiplication, one to three digits[Multiplikation uppställning en till tre siffror]
Ensiffrig med tresiffrigOne digit × three digits[Ensiffrig med tresiffrig]
Tvåsiffrig med tvåsiffrigTwo digits × two digits[Tvåsiffrig med tvåsiffrig]
Tvåsiffrig med tresiffrigTwo digits × three digits[Tvåsiffrig med tresiffrig]
DivisionDivision[Division]
Division upp till 100Division up to 100[Division upp till 100]
Division uppställningColumn division[Division uppställning]
Kort divisionShort division[Kort division]
Tvåsiffrig med ensiffrig utan minnessiffraTwo digits / one digit without regrouping[Tvåsiffrig med ensiffrig utan minnessiffra]
Tvåsiffrig med ensiffrigTwo digits / one digit[Tvåsiffrig med ensiffrig]
Tresiffrig med ensiffrig utan minnessiffraThree digits / one digit without regrouping[Tresiffrig med ensiffrig utan minnessiffra]
Tresiffrig med ensiffrigThree digits / one digit[Tresiffrig med ensiffrig]
Blandade räknesättWord problems[Blandade räknesätt]
MätningLength, weight & volume[Mätning]
LängdMeasuring[Längd]
Temperatur[Temperatur][Temperatur]
Jämför termometrar (plusgrader)[Jämför termometrar (plusgrader)][Jämför termometrar (plusgrader)]
Jämför termometrar (plus- och minusgrader)[Jämför termometrar (plus- och minusgrader)][Jämför termometrar (plus- och minusgrader)]
Hur många grader visar termometern? (plusgrader)[Hur många grader visar termometern? (plusgrader)][Hur många grader visar termometern? (plusgrader)]
Hur många grader visar termometern? (plus- och minusgrader)[Hur många grader visar termometern? (plus- och minusgrader)][Hur många grader visar termometern? (plus- och minusgrader)]
Temperaturskillnad (plusgrader)[Temperaturskillnad (plusgrader)][Temperaturskillnad (plusgrader)]
Temperaturskillnad (plus- och minusgrader)[Temperaturskillnad (plus- och minusgrader)][Temperaturskillnad (plus- och minusgrader)]
Temperaturförändring (plusgrader)[Temperaturförändring (plusgrader)][Temperaturförändring (plusgrader)]
Temperaturförändring (plus- och minusgrader)[Temperaturförändring (plus- och minusgrader)][Temperaturförändring (plus- och minusgrader)]
Vikt[Vikt][Vikt]
Tyngre eller lättare? (föremål)[Tyngre eller lättare? (föremål)][Tyngre eller lättare? (föremål)]
Tyngre eller lättare än 1 kg?[Tyngre eller lättare än 1 kg?][Tyngre eller lättare än 1 kg?]
Tyngre eller lättare än 1 hg?[Tyngre eller lättare än 1 hg?][Tyngre eller lättare än 1 hg?]
Uppskatta vikt (hg eller kg)[Uppskatta vikt (hg eller kg)][Uppskatta vikt (hg eller kg)]
Uppskatta vikt (g, hg eller kg)[Uppskatta vikt (g, hg eller kg)][Uppskatta vikt (g, hg eller kg)]
Vad väger presenten? (kg och hg)[Vad väger presenten? (kg och hg)][Vad väger presenten? (kg och hg)]
Omvandling av viktmått - g och kg[Omvandling av viktmått - g och kg][Omvandling av viktmått - g och kg]
Omvandling av viktmått - hg och kg[Omvandling av viktmått - hg och kg][Omvandling av viktmått - hg och kg]
Omvandling av viktmått - g, hg och kg[Omvandling av viktmått - g, hg och kg][Omvandling av viktmått - g, hg och kg]
Omvandling av viktmått - g, hg och kg (med decimaler)[Omvandling av viktmått - g, hg och kg (med decimaler)][Omvandling av viktmått - g, hg och kg (med decimaler)]
Omvandling av viktmått - kg och ton (med decimaler)[Omvandling av viktmått - kg och ton (med decimaler)][Omvandling av viktmått - kg och ton (med decimaler)]
GeometriGeometry[Geometri]
Former[Former][Former]
Triangel, cirkel eller kvadrat?[Triangel, cirkel eller kvadrat?][Triangel, cirkel eller kvadrat?]
Triangel, cirkel, kvadrat, rektangel eller ellips?[Triangel, cirkel, kvadrat, rektangel eller ellips?][Triangel, cirkel, kvadrat, rektangel eller ellips?]
Symmetri[Symmetri][Symmetri]
Vilka av formerna är symmetriska? (med mittlinje)[Vilka av formerna är symmetriska? (med mittlinje)][Vilka av formerna är symmetriska? (med mittlinje)]
Vilka av formerna är symmetriska? (utan mittlinje)[Vilka av formerna är symmetriska? (utan mittlinje)][Vilka av formerna är symmetriska? (utan mittlinje)]
Vilka av bilderna är symmetriska? (symmetri olika riktningar)[Vilka av bilderna är symmetriska? (symmetri olika riktningar)][Vilka av bilderna är symmetriska? (symmetri olika riktningar)]
Rita en symmetrilinje i bilden (vertikal symmetrilinje)[Rita en symmetrilinje i bilden (vertikal symmetrilinje)][Rita en symmetrilinje i bilden (vertikal symmetrilinje)]
Rita en symmetrilinje i bilden (symmetrilinje olika riktningar)[Rita en symmetrilinje i bilden (symmetrilinje olika riktningar)][Rita en symmetrilinje i bilden (symmetrilinje olika riktningar)]
Rita två symmetrilinjer i bilden[Rita två symmetrilinjer i bilden][Rita två symmetrilinjer i bilden]
Rita alla symmetrilinjer i bilden[Rita alla symmetrilinjer i bilden][Rita alla symmetrilinjer i bilden]
Rita symmetriskt (2×4 rutor)[Rita symmetriskt (2×4 rutor)][Rita symmetriskt (2×4 rutor)]
Rita symmetriskt (4×5 rutor)[Rita symmetriskt (4×5 rutor)][Rita symmetriskt (4×5 rutor)]
Måla symmetriskt[Måla symmetriskt][Måla symmetriskt]
VinklarAngles[Vinklar]
TidTime[Tid]
Analoga klockanThe Analog ClockKello
Hel, halv och kvartarFull, half and quarters[Hel, halv och kvartar]
5, 10, 20 i och över5,10,20 past and to[5, 10, 20 i och över]
Hela klockanThe whole clock[Hela klockan]
Tidsskillnad minuter[Tidsskillnad minuter][Tidsskillnad minuter]
Tidsskillnad hela timmar[Tidsskillnad hela timmar][Tidsskillnad hela timmar]
Tidsskillnad hel, halv och kvartar[Tidsskillnad hel, halv och kvartar][Tidsskillnad hel, halv och kvartar]
Tidsskillnad hela klockan[Tidsskillnad hela klockan][Tidsskillnad hela klockan]
Digitala klockan[Digitala klockan][Digitala klockan]
Halvtimmar (välj)[Halvtimmar (välj)][Halvtimmar (välj)]
Kvartar (välj)[Kvartar (välj)][Kvartar (välj)]
Kvartar (skriv)[Kvartar (skriv)][Kvartar (skriv)]
Hel, halv och kvartar (välj)[Hel, halv och kvartar (välj)][Hel, halv och kvartar (välj)]
Hel, halv och kvartar (skriv)[Hel, halv och kvartar (skriv)][Hel, halv och kvartar (skriv)]
Hela klockan (välj)[Hela klockan (välj)][Hela klockan (välj)]
Hela klockan (skriv)[Hela klockan (skriv)][Hela klockan (skriv)]
Tidsskillnad minuter[Tidsskillnad minuter][Tidsskillnad minuter]
Tidsskillnad hela timmar[Tidsskillnad hela timmar][Tidsskillnad hela timmar]
Tidsskillnad hel, halv och kvartar[Tidsskillnad hel, halv och kvartar][Tidsskillnad hel, halv och kvartar]
Tidsskillnad hela klockan[Tidsskillnad hela klockan][Tidsskillnad hela klockan]
Analoga och digitala klockan[Analoga och digitala klockan][Analoga och digitala klockan]
KvartarQuarters[Kvartar]
Hel, halv och kvartarFull hours, half hours and quarters[Hel, halv och kvartar]
Hela klockanThe whole clock[Hela klockan]
KalendernThe CalendarKello
Månadernas ordning (välj)[Månadernas ordning (välj)][Månadernas ordning (välj)]
Månadernas ordning (släpa)[Månadernas ordning (släpa)][Månadernas ordning (släpa)]
Tabeller, grafer och koordinaterCharts, graphs and coordinates[Tabeller, grafer och koordinater]
Fältkoordinater[Fältkoordinater][Fältkoordinater]
Markera koordinaterna A1 till D4[Markera koordinaterna A1 till D4][Markera koordinaterna A1 till D4]
Skriv koordinaterna A1 till D4[Skriv koordinaterna A1 till D4][Skriv koordinaterna A1 till D4]
Markera koordinaterna A1 till H8[Markera koordinaterna A1 till H8][Markera koordinaterna A1 till H8]
Skriv koordinaterna A1 till H8[Skriv koordinaterna A1 till H8][Skriv koordinaterna A1 till H8]
Koordinatsystem[Koordinatsystem][Koordinatsystem]
Markera koordinaterna (0,0) till (5,5)[Markera koordinaterna (0,0) till (5,5)][Markera koordinaterna (0,0) till (5,5)]
Skriv koordinaterna (0,0) till (5,5)[Skriv koordinaterna (0,0) till (5,5)][Skriv koordinaterna (0,0) till (5,5)]
Markera koordinaterna (0,0) till (10,10)[Markera koordinaterna (0,0) till (10,10)][Markera koordinaterna (0,0) till (10,10)]
Skriv koordinaterna (0,0) till (10,10)[Skriv koordinaterna (0,0) till (10,10)][Skriv koordinaterna (0,0) till (10,10)]
Markera koordinaterna (-5,-5) till (5,5)[Markera koordinaterna (-5,-5) till (5,5)][Markera koordinaterna (-5,-5) till (5,5)]
Skriv koordinaterna (-5,-5) till (5,5)[Skriv koordinaterna (-5,-5) till (5,5)][Skriv koordinaterna (-5,-5) till (5,5)]
ProgrammeringProgramming[Programmering]
Programmering, introduktion[Programmering, introduktion][Programmering, introduktion]
Programmering, loopar[Programmering, loopar][Programmering, loopar]
LÄRSIDALEARN
Programmera med looparProgramming with loops[Programmera med loopar]
Gå till flaggan 1Go to the flag 1[Gå till flaggan 1]
Gå till flaggan 2Go to the flag 2[Gå till flaggan 2]
Gå till flaggan 3Go to the flag 3[Gå till flaggan 3]
Samla guldmynt 1Collect gold coins 1[Samla guldmynt 1]
Samla guldmynt 2Collect gold coins 2[Samla guldmynt 2]
Samla guldmynt 3Collect gold coins 3[Samla guldmynt 3]
Samla guldmynt 4Collect gold coins 4[Samla guldmynt 4]
Samla guldmynt 5Collect gold coins 5[Samla guldmynt 5]
Programmering, villkor[Programmering, villkor][Programmering, villkor]
LÄRSIDALEARN
Programmera med villkor – OmPrgramming wid conditions - If[Programmera med villkor – Om]
Samla guldmynt 1Collect gold coins 1[Samla guldmynt 1]
Samla guldmynt 2Collect gold coins 2[Samla guldmynt 2]
Samla guldmynt 3Collect gold coins 3[Samla guldmynt 3]
Samla guldmynt 4Collect gold coins 4[Samla guldmynt 4]
Samla guldmynt 5Collect gold coins 5[Samla guldmynt 5]
LÄRSIDALEARN
Programmera med villkor – Om/AnnarsProgramming with conditions - If/Else[Programmera med villkor – Om/Annars]
Ta upp ett guldmynt 1Collect one gold coin 1[Ta upp ett guldmynt 1]
Ta upp ett guldmynt 2Collect one gold coin 2[Ta upp ett guldmynt 2]
Ta upp två guldmynt 3Collect two gold coins 3[Ta upp två guldmynt 3]
Ta upp ett guldmynt 4[Ta upp ett guldmynt 4][Ta upp ett guldmynt 4]
Ta upp ett guldmynt 5Collect one gold coin 5[Ta upp ett guldmynt 5]
Antal övningar: 250