MatteraketenMatikkarakettiThe Math RocketMatematraketten
Träna matte steg för stegHarjoittele matematiikkaa askel askeleeltaLearn Math Step by StepØv på matematikk trinn for trinn
Övningar markerade med grönt har lärsida.Vihreällä merkityillä harjoituksilla on oppimissivut.Exercises marked with green have a learn page, Øvelser merket med grønt har læringssider.
Du har inte tillgång till allt material.
Kontrollera att du är inloggad.
TalNumbersnumerottall
Tal upp till 5Numbers up to 10[Tal upp till 5]0-9
Tal upp till 10Numbers up to 10[Tal upp till 10]0-9
TalföljderNumber sequences 0-10[Talföljder][Talföljder]
OrdningstalOrdinal numbers 1-10[Ordningstal][Ordningstal]
Udda och jämna talOdd and even numbers 0-10[Udda och jämna tal][Udda och jämna tal]
TallinjenThe Number Line 0-10[Tallinjen][Tallinjen]
Talens grannarNumber Neighbors 0-10[Talens grannar][Talens grannar]
Tal upp till 20Numbers up to 20[Tal upp till 20][Tal upp till 20]
Räkna pengarCount money 0-20[Räkna pengar][Räkna pengar]
Tal upp till 100Numbers up to 100[Tal upp till 100][Tal upp till 100]
Tal upp till 1000Numbers up to 1000[Tal upp till 1000][Tal upp till 1000]
Andra talsystemOther Numeral Systems[Andra talsystem][Andra talsystem]
Romerska tal I, V, X (välj)Roman numbers I, V, X (choose)[Romerska tal I, V, X (välj)][Romerska tal I, V, X (välj)]
Romerska tal I, V, X (skriv)Roman numbers I, V, X (write)[Romerska tal I, V, X (skriv)][Romerska tal I, V, X (skriv)]
Romerska tal I, V, X, L, C (välj)Roman numbers I, V, X, L, C (choose)[Romerska tal I, V, X, L, C (välj)][Romerska tal I, V, X, L, C (välj)]
Romerska tal I, V, X, L, C (skriv)Roman numbers I, V, X, L, C (write)[Romerska tal I, V, X, L, C (skriv)][Romerska tal I, V, X, L, C (skriv)]
Romerska tal I, V, X, L, C, D, M (välj)Roman numbers I, V, X, L, C, D, M (choose)[Romerska tal I, V, X, L, C, D, M (välj)][Romerska tal I, V, X, L, C, D, M (välj)]
Romerska tal I, V, X, L, C, D, M (skriv)Roman numbers I, V, X, L, C, D, M (write)[Romerska tal I, V, X, L, C, D, M (skriv)][Romerska tal I, V, X, L, C, D, M (skriv)]
Binära tal upp till 7 (välj)Binary numbers up to 7 (choose)[Binära tal upp till 7 (välj)][Binära tal upp till 7 (välj)]
Binära tal upp till 7 (skriv)Binary numbers up to 7 (write)[Binära tal upp till 7 (skriv)][Binära tal upp till 7 (skriv)]
Binära tal upp till 15 (välj)Binary numbers up to 15 (choose)[Binära tal upp till 15 (välj)][Binära tal upp till 15 (välj)]
Binära tal upp till 15 (skriv)Binary numbers up to 15 (write)[Binära tal upp till 15 (skriv)][Binära tal upp till 15 (skriv)]
Binära tal upp till 63 (välj)Binary numbers up to 63 (choose)[Binära tal upp till 63 (välj)][Binära tal upp till 63 (välj)]
Binära tal upp till 63 (skriv)Binary numbers up to 63 (write)[Binära tal upp till 63 (skriv)][Binära tal upp till 63 (skriv)]
Större, mindre eller lika?More, less or equal?[Större, mindre eller lika?][Större, mindre eller lika?]
Jämför tal upp till 20Compare numbers up to 20[Jämför tal upp till 20][Jämför tal upp till 20]
Jämför tal med uttryck (addition) upp till 10Compare number with expression (addition) up to 10[Jämför tal med uttryck (addition) upp till 10][Jämför tal med uttryck (addition) upp till 10]
Jämför tal och uttryck (addition) upp till 20Compare number with expression (addition) up to 20[Jämför tal och uttryck (addition) upp till 20][Jämför tal och uttryck (addition) upp till 20]
Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 20Compare number with expression (addition and subtraction) up to 20[Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 20][Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 20]
Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 50Compare number with expression (addition and subtraction) up to 50[Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 50][Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 50]
Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 100Compare number with expression (addition and subtraction) up to 100[Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 100][Jämför tal och uttryck (addition och subtraktion) upp till 100]
Skriv ett tal som passar, upp till 10[Skriv ett tal som passar, upp till 10][Skriv ett tal som passar, upp till 10][Skriv ett tal som passar, upp till 10]
Skriv ett tal som passar, upp till 100[Skriv ett tal som passar, upp till 100][Skriv ett tal som passar, upp till 100][Skriv ett tal som passar, upp till 100]
AdditionAddition[Addition][Addition]
Addition upp till 5Addition up to 5[Addition upp till 5][Addition upp till 5]
Med okänd term, upp till 5[Med okänd term, upp till 5][Med okänd term, upp till 5][Med okänd term, upp till 5]
Addition upp till 10Addition up to 10[Addition upp till 10][Addition upp till 10]
Öka med noll[Öka med noll][Öka med noll][Öka med noll]
Öka med 1[Öka med 1][Öka med 1][Öka med 1]
Öka med 2[Öka med 2][Öka med 2][Öka med 2]
Öka med 1 eller 2[Öka med 1 eller 2][Öka med 1 eller 2][Öka med 1 eller 2]
Öka med 3[Öka med 3][Öka med 3][Öka med 3]
Öka med 1,2 eller 3[Öka med 1,2 eller 3][Öka med 1,2 eller 3][Öka med 1,2 eller 3]
Addera tre tal[Addera tre tal][Addera tre tal][Addera tre tal]
Vad kostar det tillsammans? (två saker)[Vad kostar det tillsammans? (två saker)][Vad kostar det tillsammans? (två saker)][Vad kostar det tillsammans? (två saker)]
Vad kostar det tillsammans? (tre saker)[Vad kostar det tillsammans? (tre saker)][Vad kostar det tillsammans? (tre saker)][Vad kostar det tillsammans? (tre saker)]
Addition upp till 20Addition up to 20[Addition upp till 20][Addition upp till 20]
Öka med 10[Öka med 10][Öka med 10][Öka med 10]
Med okänd term, 20-kamrater[Med okänd term, 20-kamrater][Med okänd term, 20-kamrater][Med okänd term, 20-kamrater]
Addera tre tal[Addera tre tal][Addera tre tal][Addera tre tal]
Vad kostar det tillsammans? (två saker)[Vad kostar det tillsammans? (två saker)][Vad kostar det tillsammans? (två saker)][Vad kostar det tillsammans? (två saker)]
Vad kostar det tillsammans? (tre saker)[Vad kostar det tillsammans? (tre saker)][Vad kostar det tillsammans? (tre saker)][Vad kostar det tillsammans? (tre saker)]
Addition upp till 100Addition up to 100[Addition upp till 100][Addition upp till 100]
Tiotal + ental[Tiotal + ental][Tiotal + ental][Tiotal + ental]
Öka med tiotal[Öka med tiotal][Öka med tiotal][Öka med tiotal]
Med ental, utan övergång[Med ental, utan övergång][Med ental, utan övergång][Med ental, utan övergång]
Med ental, med övergång[Med ental, med övergång][Med ental, med övergång][Med ental, med övergång]
Med okänd term, utan övergång[Med okänd term, utan övergång][Med okänd term, utan övergång][Med okänd term, utan övergång]
Med okänd term, med övergång[Med okänd term, med övergång][Med okänd term, med övergång][Med okänd term, med övergång]
Med okänd term, med och utan övergång[Med okänd term, med och utan övergång][Med okänd term, med och utan övergång][Med okänd term, med och utan övergång]
Vad kostar det tillsammans? (två saker)[Vad kostar det tillsammans? (två saker)][Vad kostar det tillsammans? (två saker)][Vad kostar det tillsammans? (två saker)]
Vad kostar det tillsammans? (tre saker)[Vad kostar det tillsammans? (tre saker)][Vad kostar det tillsammans? (tre saker)][Vad kostar det tillsammans? (tre saker)]
Addition upp till 1000Addition up to 1000[Addition upp till 1000][Addition upp till 1000]
Hundratal + tiotal + ental[Hundratal + tiotal + ental][Hundratal + tiotal + ental][Hundratal + tiotal + ental]
Addition uppställningColumn addition[Addition uppställning][Addition uppställning]
Addition uppställning upp till 100Column addition up to 100[Addition uppställning upp till 100][Addition uppställning upp till 100]
Med entalWith ones 0-100[Med ental][Med ental]
Med och utan övergångWith and without regrouping 0-100[Med och utan övergång][Med och utan övergång]
Addition uppställning upp till 1000Column addition up to 1000[Addition uppställning upp till 1000][Addition uppställning upp till 1000]
Med övergångWith regrouping 0-1000[Med övergång][Med övergång]
Med och utan övergångWith and without regrouping 0-1000[Med och utan övergång][Med och utan övergång]
SubtraktionSubtraction[Subtraktion][Subtraktion]
Subtraktion upp till 5Subtraction up to 5[Subtraktion upp till 5][Subtraktion upp till 5]
Med okänd term, tal upp till 5[Med okänd term, tal upp till 5][Med okänd term, tal upp till 5][Med okänd term, tal upp till 5]
Subtraktion upp till 10Subtraction up to 10[Subtraktion upp till 10][Subtraktion upp till 10]
Minska med nollSubtract with zero[Minska med noll][Minska med noll]
Minska med ettSubtract with one[Minska med ett][Minska med ett]
Minska med tvåSubtract with two[Minska med två][Minska med två]
Minska med ett eller tvåSubtract with one or two[Minska med ett eller två][Minska med ett eller två]
Tio minus entalTen minus ones[Tio minus ental][Tio minus ental]
Med okänd term, tal upp till 10With unknown term, numbers up to 10[Med okänd term, tal upp till 10][Med okänd term, tal upp till 10]
Subtraktion upp till 20Subtraction up to 20[Subtraktion upp till 20][Subtraktion upp till 20]
Minska med 10Subtract with 10[Minska med 10][Minska med 10]
Subtraktion upp till 100Subtraction up to 100[Subtraktion upp till 100][Subtraktion upp till 100]
Utan övergång[Utan övergång][Utan övergång][Utan övergång]
Med övergång[Med övergång][Med övergång][Med övergång]
Med och utan övergång[Med och utan övergång][Med och utan övergång][Med och utan övergång]
Tiotal minus ental[Tiotal minus ental][Tiotal minus ental][Tiotal minus ental]
Tiotal minus tiotal[Tiotal minus tiotal][Tiotal minus tiotal][Tiotal minus tiotal]
Subtraktion uppställningColumn subtraction[Subtraktion uppställning][Subtraktion uppställning]
Subtraktion uppställning upp till 100Column subtraction up to 100[Subtraktion uppställning upp till 100][Subtraktion uppställning upp till 100]
Med entalWith ones 0-100[Med ental][Med ental]
Med övergångWith regrouping 0-100[Med övergång][Med övergång]
Med och utan övergångWith and without regrouping 0-100[Med och utan övergång][Med och utan övergång]
Subtraktion uppställning upp till 1000Column subtraction up to 1000[Subtraktion uppställning upp till 1000][Subtraktion uppställning upp till 1000]
Med och utan övergångWith and without regrouping 0-1000[Med och utan övergång][Med och utan övergång]
MultiplikationMultiplication[Multiplikation][Multiplikation]
Multiplikation som bilder[Multiplikation som bilder][Multiplikation som bilder][Multiplikation som bilder]
Vilken multiplikation visar bilden? - upp till 4·6[Vilken multiplikation visar bilden? - upp till 4·6][Vilken multiplikation visar bilden? - upp till 4·6][Vilken multiplikation visar bilden? - upp till 4·6]
Multiplikation som rutnät[Multiplikation som rutnät][Multiplikation som rutnät][Multiplikation som rutnät]
Visa multiplikation som ett rutnät - upp till 5·5[Visa multiplikation som ett rutnät - upp till 5·5][Visa multiplikation som ett rutnät - upp till 5·5][Visa multiplikation som ett rutnät - upp till 5·5]
Visa multiplikation som ett rutnät - upp till 10·10[Visa multiplikation som ett rutnät - upp till 10·10][Visa multiplikation som ett rutnät - upp till 10·10][Visa multiplikation som ett rutnät - upp till 10·10]
Multiplikationstabeller upp till 10Times tables up to 10[Multiplikationstabeller upp till 10][Multiplikationstabeller upp till 10]
Treans tabellTable of 3[Treans tabell][Treans tabell]
Fyrans tabellTable of 4[Fyrans tabell][Fyrans tabell]
Femmans tabellTable of 5[Femmans tabell][Femmans tabell]
Sexans tabellTable of 6[Sexans tabell][Sexans tabell]
Sjuans tabellTable of 7[Sjuans tabell][Sjuans tabell]
Åttans tabellTable of 8[Åttans tabell][Åttans tabell]
Nians tabellTable of 9[Nians tabell][Nians tabell]
Tians tabellTable of 10[Tians tabell][Tians tabell]
Blandat upp till tians tabellTables of 1 to 10[Blandat upp till tians tabell][Blandat upp till tians tabell]
Multiplikation uppställningColumn multiplication[Multiplikation uppställning][Multiplikation uppställning]
Multiplikation uppställning en till tre siffrorColumn multiplication, one to three digits[Multiplikation uppställning en till tre siffror][Multiplikation uppställning en till tre siffror]
Ensiffrig med tresiffrigOne digit × three digits[Ensiffrig med tresiffrig][Ensiffrig med tresiffrig]
Tvåsiffrig med tvåsiffrigTwo digits × two digits[Tvåsiffrig med tvåsiffrig][Tvåsiffrig med tvåsiffrig]
Tvåsiffrig med tresiffrigTwo digits × three digits[Tvåsiffrig med tresiffrig][Tvåsiffrig med tresiffrig]
DivisionDivision[Division][Division]
Division upp till 100Division up to 100[Division upp till 100][Division upp till 100]
Division uppställningColumn division[Division uppställning][Division uppställning]
Kort divisionShort division[Kort division][Kort division]
Tvåsiffrig med ensiffrig utan minnessiffraTwo digits / one digit without regrouping[Tvåsiffrig med ensiffrig utan minnessiffra][Tvåsiffrig med ensiffrig utan minnessiffra]
Tvåsiffrig med ensiffrigTwo digits / one digit[Tvåsiffrig med ensiffrig][Tvåsiffrig med ensiffrig]
Tresiffrig med ensiffrig utan minnessiffraThree digits / one digit without regrouping[Tresiffrig med ensiffrig utan minnessiffra][Tresiffrig med ensiffrig utan minnessiffra]
Tresiffrig med ensiffrigThree digits / one digit[Tresiffrig med ensiffrig][Tresiffrig med ensiffrig]
Blandade räknesättWord problems[Blandade räknesätt][Blandade räknesätt]
BråktalFractions[Bråktal][Bråktal]
Del av helhet, endast täljare=1Part of a whole, only numerator=1[Del av helhet, endast täljare=1][Del av helhet, endast täljare=1]
Del av helhetPart of a whole[Del av helhet][Del av helhet]
Del av antalPart of a group[Del av antal][Del av antal]
TallinjenThe Number Line[Tallinjen][Tallinjen]
Jämför och omvandlaCompare and Convert[Jämför och omvandla][Jämför och omvandla]
Bråktal - större, mindre eller lika med ett[Bråktal - större, mindre eller lika med ett][Bråktal - större, mindre eller lika med ett][Bråktal - större, mindre eller lika med ett]
Ordna i storleksordning[Ordna i storleksordning][Ordna i storleksordning][Ordna i storleksordning]
Jämför bråk på tallinjen, samma nämnare[Jämför bråk på tallinjen, samma nämnare][Jämför bråk på tallinjen, samma nämnare][Jämför bråk på tallinjen, samma nämnare]
Välj tecken - mindre än, större än, lika[Välj tecken - mindre än, större än, lika][Välj tecken - mindre än, större än, lika][Välj tecken - mindre än, större än, lika]
Vad visar bilden? Skriv i bråkform och blandad form[Vad visar bilden? Skriv i bråkform och blandad form][Vad visar bilden? Skriv i bråkform och blandad form][Vad visar bilden? Skriv i bråkform och blandad form]
Omvandla bråktal till blandad form[Omvandla bråktal till blandad form][Omvandla bråktal till blandad form][Omvandla bråktal till blandad form]
Omvandla blandad form till bråktal[Omvandla blandad form till bråktal][Omvandla blandad form till bråktal][Omvandla blandad form till bråktal]
RäknesättCalculate[Räknesätt][Räknesätt]
Textfrågor, del av klocka[Textfrågor, del av klocka][Textfrågor, del av klocka][Textfrågor, del av klocka]
Omvandla mellan bråktal och decimaltalConvert between fraction and decimal numbers[Omvandla mellan bråktal och decimaltal][Omvandla mellan bråktal och decimaltal]
Omvandla, endast hundradelar[Omvandla, endast hundradelar][Omvandla, endast hundradelar][Omvandla, endast hundradelar]
Omvandla, tiondelar och hundradelar[Omvandla, tiondelar och hundradelar][Omvandla, tiondelar och hundradelar][Omvandla, tiondelar och hundradelar]
Omvandla bråk till decimaltal, upp till tiondelar[Omvandla bråk till decimaltal, upp till tiondelar][Omvandla bråk till decimaltal, upp till tiondelar][Omvandla bråk till decimaltal, upp till tiondelar]
MätningLength, weight & volume[Mätning][Mätning]
LängdMeasuring[Längd][Längd]
Temperatur[Temperatur][Temperatur][Temperatur]
Jämför termometrar (plusgrader)[Jämför termometrar (plusgrader)][Jämför termometrar (plusgrader)][Jämför termometrar (plusgrader)]
Jämför termometrar (plus- och minusgrader)[Jämför termometrar (plus- och minusgrader)][Jämför termometrar (plus- och minusgrader)][Jämför termometrar (plus- och minusgrader)]
Hur många grader visar termometern? (plusgrader)[Hur många grader visar termometern? (plusgrader)][Hur många grader visar termometern? (plusgrader)][Hur många grader visar termometern? (plusgrader)]
Hur många grader visar termometern? (plus- och minusgrader)[Hur många grader visar termometern? (plus- och minusgrader)][Hur många grader visar termometern? (plus- och minusgrader)][Hur många grader visar termometern? (plus- och minusgrader)]
Temperaturskillnad (plusgrader)[Temperaturskillnad (plusgrader)][Temperaturskillnad (plusgrader)][Temperaturskillnad (plusgrader)]
Temperaturskillnad (plus- och minusgrader)[Temperaturskillnad (plus- och minusgrader)][Temperaturskillnad (plus- och minusgrader)][Temperaturskillnad (plus- och minusgrader)]
Temperaturförändring (plusgrader)[Temperaturförändring (plusgrader)][Temperaturförändring (plusgrader)][Temperaturförändring (plusgrader)]
Temperaturförändring (plus- och minusgrader)[Temperaturförändring (plus- och minusgrader)][Temperaturförändring (plus- och minusgrader)][Temperaturförändring (plus- och minusgrader)]
Vikt[Vikt][Vikt][Vikt]
Tyngre eller lättare? (föremål)[Tyngre eller lättare? (föremål)][Tyngre eller lättare? (föremål)][Tyngre eller lättare? (föremål)]
Tyngre eller lättare än 1 kg?[Tyngre eller lättare än 1 kg?][Tyngre eller lättare än 1 kg?][Tyngre eller lättare än 1 kg?]
Tyngre eller lättare än 1 hg?[Tyngre eller lättare än 1 hg?][Tyngre eller lättare än 1 hg?][Tyngre eller lättare än 1 hg?]
Uppskatta vikt (hg eller kg)[Uppskatta vikt (hg eller kg)][Uppskatta vikt (hg eller kg)][Uppskatta vikt (hg eller kg)]
Uppskatta vikt (g, hg eller kg)[Uppskatta vikt (g, hg eller kg)][Uppskatta vikt (g, hg eller kg)][Uppskatta vikt (g, hg eller kg)]
Vad väger presenten? (kg och hg)[Vad väger presenten? (kg och hg)][Vad väger presenten? (kg och hg)][Vad väger presenten? (kg och hg)]
Omvandling av viktmått - g och kg[Omvandling av viktmått - g och kg][Omvandling av viktmått - g och kg][Omvandling av viktmått - g och kg]
Omvandling av viktmått - hg och kg[Omvandling av viktmått - hg och kg][Omvandling av viktmått - hg och kg][Omvandling av viktmått - hg och kg]
Omvandling av viktmått - g, hg och kg[Omvandling av viktmått - g, hg och kg][Omvandling av viktmått - g, hg och kg][Omvandling av viktmått - g, hg och kg]
Omvandling av viktmått - g, hg och kg (med decimaler)[Omvandling av viktmått - g, hg och kg (med decimaler)][Omvandling av viktmått - g, hg och kg (med decimaler)][Omvandling av viktmått - g, hg och kg (med decimaler)]
Omvandling av viktmått - kg och ton (med decimaler)[Omvandling av viktmått - kg och ton (med decimaler)][Omvandling av viktmått - kg och ton (med decimaler)][Omvandling av viktmått - kg och ton (med decimaler)]
GeometriGeometry[Geometri][Geometri]
Former[Former][Former][Former]
Triangel, cirkel eller kvadrat?[Triangel, cirkel eller kvadrat?][Triangel, cirkel eller kvadrat?][Triangel, cirkel eller kvadrat?]
Triangel, cirkel, kvadrat, rektangel eller ellips?[Triangel, cirkel, kvadrat, rektangel eller ellips?][Triangel, cirkel, kvadrat, rektangel eller ellips?][Triangel, cirkel, kvadrat, rektangel eller ellips?]
Omkrets[Omkrets][Omkrets][Omkrets]
Omkrets olika former[Omkrets olika former][Omkrets olika former][Omkrets olika former]
Omkrets rektangel (mått på alla sidor)[Omkrets rektangel (mått på alla sidor)][Omkrets rektangel (mått på alla sidor)][Omkrets rektangel (mått på alla sidor)]
Omkrets rektangel (mått på två sidor)[Omkrets rektangel (mått på två sidor)][Omkrets rektangel (mått på två sidor)][Omkrets rektangel (mått på två sidor)]
Omkrets - Nyckelpigor[Omkrets - Nyckelpigor][Omkrets - Nyckelpigor][Omkrets - Nyckelpigor]
Area[Area][Area][Area]
Måla en rektangel med viss area, upp till 100[Måla en rektangel med viss area, upp till 100][Måla en rektangel med viss area, upp till 100][Måla en rektangel med viss area, upp till 100]
Rita en rektangel med viss area, upp till 25[Rita en rektangel med viss area, upp till 25][Rita en rektangel med viss area, upp till 25][Rita en rektangel med viss area, upp till 25]
Rita en rektangel med viss area, upp till 100[Rita en rektangel med viss area, upp till 100][Rita en rektangel med viss area, upp till 100][Rita en rektangel med viss area, upp till 100]
Symmetri[Symmetri][Symmetri][Symmetri]
Vilka av formerna är symmetriska? (med mittlinje)[Vilka av formerna är symmetriska? (med mittlinje)][Vilka av formerna är symmetriska? (med mittlinje)][Vilka av formerna är symmetriska? (med mittlinje)]
Vilka av formerna är symmetriska? (utan mittlinje)[Vilka av formerna är symmetriska? (utan mittlinje)][Vilka av formerna är symmetriska? (utan mittlinje)][Vilka av formerna är symmetriska? (utan mittlinje)]
Vilka av bilderna är symmetriska? (symmetri olika riktningar)[Vilka av bilderna är symmetriska? (symmetri olika riktningar)][Vilka av bilderna är symmetriska? (symmetri olika riktningar)][Vilka av bilderna är symmetriska? (symmetri olika riktningar)]
Rita en symmetrilinje i bilden (vertikal symmetrilinje)[Rita en symmetrilinje i bilden (vertikal symmetrilinje)][Rita en symmetrilinje i bilden (vertikal symmetrilinje)][Rita en symmetrilinje i bilden (vertikal symmetrilinje)]
Rita en symmetrilinje i bilden (symmetrilinje olika riktningar)[Rita en symmetrilinje i bilden (symmetrilinje olika riktningar)][Rita en symmetrilinje i bilden (symmetrilinje olika riktningar)][Rita en symmetrilinje i bilden (symmetrilinje olika riktningar)]
Rita två symmetrilinjer i bilden[Rita två symmetrilinjer i bilden][Rita två symmetrilinjer i bilden][Rita två symmetrilinjer i bilden]
Rita alla symmetrilinjer i bilden[Rita alla symmetrilinjer i bilden][Rita alla symmetrilinjer i bilden][Rita alla symmetrilinjer i bilden]
Rita symmetriskt (2×4 rutor)[Rita symmetriskt (2×4 rutor)][Rita symmetriskt (2×4 rutor)][Rita symmetriskt (2×4 rutor)]
Rita symmetriskt (4×5 rutor)[Rita symmetriskt (4×5 rutor)][Rita symmetriskt (4×5 rutor)][Rita symmetriskt (4×5 rutor)]
Måla symmetriskt[Måla symmetriskt][Måla symmetriskt][Måla symmetriskt]
VinklarAngles[Vinklar][Vinklar]
Skala[Skala][Skala][Skala]
Måla figur i olika skalor[Måla figur i olika skalor][Måla figur i olika skalor][Måla figur i olika skalor]
MönsterPattern[Mönster][Mönster]
Sortera[Sortera][Sortera][Sortera]
Upprepade mönster - kopiera[Upprepade mönster - kopiera][Upprepade mönster - kopiera][Upprepade mönster - kopiera]
Upprepade mönster - skapa[Upprepade mönster - skapa][Upprepade mönster - skapa][Upprepade mönster - skapa]
Upprepade mönster med linjer och fält[Upprepade mönster med linjer och fält][Upprepade mönster med linjer och fält][Upprepade mönster med linjer och fält]
TidTime[Tid][Tid]
Analoga klockanThe Analog ClockKelloKlokken
Hel, halv och kvartarFull, half and quarters[Hel, halv och kvartar][Hel, halv och kvartar]
5, 10, 20 i och över5,10,20 past and to[5, 10, 20 i och över][5, 10, 20 i och över]
Hela klockanThe whole clock[Hela klockan][Hela klockan]
Tidsskillnad minuter[Tidsskillnad minuter][Tidsskillnad minuter][Tidsskillnad minuter]
Tidsskillnad hela timmar[Tidsskillnad hela timmar][Tidsskillnad hela timmar][Tidsskillnad hela timmar]
Tidsskillnad hel, halv och kvartar[Tidsskillnad hel, halv och kvartar][Tidsskillnad hel, halv och kvartar][Tidsskillnad hel, halv och kvartar]
Tidsskillnad hela klockan[Tidsskillnad hela klockan][Tidsskillnad hela klockan][Tidsskillnad hela klockan]
Digitala klockan[Digitala klockan][Digitala klockan][Digitala klockan]
Halvtimmar (välj)[Halvtimmar (välj)][Halvtimmar (välj)][Halvtimmar (välj)]
Kvartar (välj)[Kvartar (välj)][Kvartar (välj)][Kvartar (välj)]
Kvartar (skriv)[Kvartar (skriv)][Kvartar (skriv)][Kvartar (skriv)]
Hel, halv och kvartar (välj)[Hel, halv och kvartar (välj)][Hel, halv och kvartar (välj)][Hel, halv och kvartar (välj)]
Hel, halv och kvartar (skriv)[Hel, halv och kvartar (skriv)][Hel, halv och kvartar (skriv)][Hel, halv och kvartar (skriv)]
Hela klockan (välj)[Hela klockan (välj)][Hela klockan (välj)][Hela klockan (välj)]
Hela klockan (skriv)[Hela klockan (skriv)][Hela klockan (skriv)][Hela klockan (skriv)]
Tidsskillnad minuter[Tidsskillnad minuter][Tidsskillnad minuter][Tidsskillnad minuter]
Tidsskillnad hela timmar[Tidsskillnad hela timmar][Tidsskillnad hela timmar][Tidsskillnad hela timmar]
Tidsskillnad hel, halv och kvartar[Tidsskillnad hel, halv och kvartar][Tidsskillnad hel, halv och kvartar][Tidsskillnad hel, halv och kvartar]
Tidsskillnad hela klockan[Tidsskillnad hela klockan][Tidsskillnad hela klockan][Tidsskillnad hela klockan]
Analoga och digitala klockan[Analoga och digitala klockan][Analoga och digitala klockan][Analoga och digitala klockan]
KvartarQuarters[Kvartar][Kvartar]
Hel, halv och kvartarFull hours, half hours and quarters[Hel, halv och kvartar][Hel, halv och kvartar]
Hela klockanThe whole clock[Hela klockan][Hela klockan]
KalendernThe CalendarKelloKlokken
Månadernas ordning (välj)[Månadernas ordning (välj)][Månadernas ordning (välj)][Månadernas ordning (välj)]
Månadernas ordning (släpa)[Månadernas ordning (släpa)][Månadernas ordning (släpa)][Månadernas ordning (släpa)]
Tabeller, diagram och koordinaterTables, graphs and coordinates[Tabeller, diagram och koordinater][Tabeller, diagram och koordinater]
Fältkoordinater[Fältkoordinater][Fältkoordinater][Fältkoordinater]
Markera koordinaterna A1 till D4[Markera koordinaterna A1 till D4][Markera koordinaterna A1 till D4][Markera koordinaterna A1 till D4]
Skriv koordinaterna A1 till D4[Skriv koordinaterna A1 till D4][Skriv koordinaterna A1 till D4][Skriv koordinaterna A1 till D4]
Markera koordinaterna A1 till H8[Markera koordinaterna A1 till H8][Markera koordinaterna A1 till H8][Markera koordinaterna A1 till H8]
Skriv koordinaterna A1 till H8[Skriv koordinaterna A1 till H8][Skriv koordinaterna A1 till H8][Skriv koordinaterna A1 till H8]
Koordinatsystem[Koordinatsystem][Koordinatsystem][Koordinatsystem]
Markera koordinaterna (0,0) till (5,5)[Markera koordinaterna (0,0) till (5,5)][Markera koordinaterna (0,0) till (5,5)][Markera koordinaterna (0,0) till (5,5)]
Skriv koordinaterna (0,0) till (5,5)[Skriv koordinaterna (0,0) till (5,5)][Skriv koordinaterna (0,0) till (5,5)][Skriv koordinaterna (0,0) till (5,5)]
Markera koordinaterna (0,0) till (10,10)[Markera koordinaterna (0,0) till (10,10)][Markera koordinaterna (0,0) till (10,10)][Markera koordinaterna (0,0) till (10,10)]
Skriv koordinaterna (0,0) till (10,10)[Skriv koordinaterna (0,0) till (10,10)][Skriv koordinaterna (0,0) till (10,10)][Skriv koordinaterna (0,0) till (10,10)]
Markera koordinaterna (-5,-5) till (5,5)[Markera koordinaterna (-5,-5) till (5,5)][Markera koordinaterna (-5,-5) till (5,5)][Markera koordinaterna (-5,-5) till (5,5)]
Skriv koordinaterna (-5,-5) till (5,5)[Skriv koordinaterna (-5,-5) till (5,5)][Skriv koordinaterna (-5,-5) till (5,5)][Skriv koordinaterna (-5,-5) till (5,5)]
ProgrammeringProgramming[Programmering][Programmering]
Programmering, introduktion[Programmering, introduktion][Programmering, introduktion][Programmering, introduktion]
Programmering, loopar[Programmering, loopar][Programmering, loopar][Programmering, loopar]
LÄRSIDAOPETUSSIVULEARNLÆRINGSSIDE
Programmera med looparProgramming with loops[Programmera med loopar][Programmera med loopar]
Gå till flaggan 1Go to the flag 1[Gå till flaggan 1][Gå till flaggan 1]
Gå till flaggan 2Go to the flag 2[Gå till flaggan 2][Gå till flaggan 2]
Gå till flaggan 3Go to the flag 3[Gå till flaggan 3][Gå till flaggan 3]
Samla guldmynt 1Collect gold coins 1[Samla guldmynt 1][Samla guldmynt 1]
Samla guldmynt 2Collect gold coins 2[Samla guldmynt 2][Samla guldmynt 2]
Samla guldmynt 3Collect gold coins 3[Samla guldmynt 3][Samla guldmynt 3]
Samla guldmynt 4Collect gold coins 4[Samla guldmynt 4][Samla guldmynt 4]
Samla guldmynt 5Collect gold coins 5[Samla guldmynt 5][Samla guldmynt 5]
Programmering, villkor[Programmering, villkor][Programmering, villkor][Programmering, villkor]
LÄRSIDAOPETUSSIVULEARNLÆRINGSSIDE
Programmera med villkor – OmPrgramming wid conditions - If[Programmera med villkor – Om][Programmera med villkor – Om]
Samla guldmynt 1Collect gold coins 1[Samla guldmynt 1][Samla guldmynt 1]
Samla guldmynt 2Collect gold coins 2[Samla guldmynt 2][Samla guldmynt 2]
Samla guldmynt 3Collect gold coins 3[Samla guldmynt 3][Samla guldmynt 3]
Samla guldmynt 4Collect gold coins 4[Samla guldmynt 4][Samla guldmynt 4]
Samla guldmynt 5Collect gold coins 5[Samla guldmynt 5][Samla guldmynt 5]
LÄRSIDAOPETUSSIVULEARNLÆRINGSSIDE
Programmera med villkor – Om/AnnarsProgramming with conditions - If/Else[Programmera med villkor – Om/Annars][Programmera med villkor – Om/Annars]
Ta upp ett guldmynt 1Collect one gold coin 1[Ta upp ett guldmynt 1][Ta upp ett guldmynt 1]
Ta upp ett guldmynt 2Collect one gold coin 2[Ta upp ett guldmynt 2][Ta upp ett guldmynt 2]
Ta upp två guldmynt 3Collect two gold coins 3[Ta upp två guldmynt 3][Ta upp två guldmynt 3]
Ta upp ett guldmynt 4[Ta upp ett guldmynt 4][Ta upp ett guldmynt 4][Ta upp ett guldmynt 4]
Ta upp ett guldmynt 5Collect one gold coin 5[Ta upp ett guldmynt 5][Ta upp ett guldmynt 5]