Practice something elseÖva något annat  |  Column subtractionSubtraktion uppställningWith regrouping 0-1000Med övergång 0-1000
Start practicingBörja öva

Subtraktion, uppställning 0 till 1000 med övergång.Subtraktion, uppställning 0 till 1000 med övergång.

Så här räknar du ut
532 - 148.
Så här räknar du ut
532 - 148.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal hamnar ovanför tiotal och hundratal hamnar ovanför hundratal.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal hamnar ovanför tiotal och hundratal hamnar ovanför hundratal.

Börja från höger med entalen.

2 - 8 går inte. Då måste du låna från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 3:an och skriv 10 över 2:an. Nu har du 12 ental.
Börja från höger med entalen.

2 - 8 går inte. Då måste du låna från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 3:an och skriv 10 över 2:an. Nu har du 12 ental.

Nu kan du göra subtraktionen med entalen.
12 - 8 = 4

Skriv 4 under strecket.
Nu kan du göra subtraktionen med entalen.
12 - 8 = 4

Skriv 4 under strecket.

Gå sedan till tiotalen. Vi har lånat från 3:an, så det är bara 2 kvar.

2 - 4 går inte. Då måste du låna igen.

Stryk över 5:an och skriv 10 överst. Nu har du 12 tiotal.
Gå sedan till tiotalen. Vi har lånat från 3:an, så det är bara 2 kvar.

2 - 4 går inte. Då måste du låna igen.

Stryk över 5:an och skriv 10 överst. Nu har du 12 tiotal.

Nu kan du göra subtraktionen med tiotalen.
12 - 4 = 8

Skriv 8 under strecket.
Nu kan du göra subtraktionen med tiotalen.
12 - 4 = 8

Skriv 8 under strecket.

Gå sedan till hundratalen. Vi har lånat från 5:an, så det är bara 4 kvar.
4 - 1 = 3

Skriv 3 under strecket.
Gå sedan till hundratalen. Vi har lånat från 5:an, så det är bara 4 kvar.
4 - 1 = 3

Skriv 3 under strecket.

Nu har du svaret!
532 - 148 = 384
Nu har du svaret!
532 - 148 = 384
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0