Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Column subtraction 0-1000Subtraktion uppställning upp till 1000Med övergångMed övergångMed övergång
Start practicingAloita harjoitteluBörja öva

Subtraktion, uppställning 0 till 1000 med övergång.Vähennyslasku, muodostaminen luvuista 0–1 000 ylityksellä.Subtraktion, uppställning 0 till 1000 med övergång.

Så här räknar du ut
532 - 148.
Näin lasket
532 - 148.
Så här räknar du ut
532 - 148.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal hamnar ovanför tiotal och hundratal hamnar ovanför hundratal.Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle siten, että ykköset sijoittuvat ykkösten yläpuolelle, kymmenet kymmenten yläpuolelle ja sadat satojen yläpuolelle.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal hamnar ovanför tiotal och hundratal hamnar ovanför hundratal.

Börja från höger med entalen.

2 - 8 går inte. Då måste du låna från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 3:an och skriv 10 över 2:an. Nu har du 12 ental.
Aloita oikealta ykkösillä.

2 - 8 ei onnistu. Sinun täytyy lainata kymmenistä.

Vaihda kymmen 10:ksi ykköseksi viivaamalla yli numero 3 ja kirjoittamalla luvun 2 yläpuolelle 10. Nyt ykkösiä on 12.
Börja från höger med entalen.

2 - 8 går inte. Då måste du låna från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 3:an och skriv 10 över 2:an. Nu har du 12 ental.

Nu kan du göra subtraktionen med entalen.
12 - 8 = 4

Skriv 4 under strecket.
Nyt voit tehdä vähennyksen ykkösistä.
12 - 8 = 4

Kirjoita luku 4 viivan alle.
Nu kan du göra subtraktionen med entalen.
12 - 8 = 4

Skriv 4 under strecket.

Gå sedan till tiotalen. Vi har lånat från 3:an, så det är bara 2 kvar.

2 - 4 går inte. Då måste du låna igen.

Stryk över 5:an och skriv 10 överst. Nu har du 12 tiotal.
Siirry sitten kymmeniin. Olemme lainanneet luvusta 3, joten jäljellä on vain 2.

2 - 4 ei onnistu. Siksi sinun täytyy lainata uudelleen.

Viivaa yli luku 5 ja kirjoita sen päälle 10. Nyt kymmeniä on 12.
Gå sedan till tiotalen. Vi har lånat från 3:an, så det är bara 2 kvar.

2 - 4 går inte. Då måste du låna igen.

Stryk över 5:an och skriv 10 överst. Nu har du 12 tiotal.

Nu kan du göra subtraktionen med tiotalen.
12 - 4 = 8

Skriv 8 under strecket.
Nyt voit tehdä vähennyksen kymmenillä.
12 - 4 = 8

Kirjoita luku 8 viivan alle.
Nu kan du göra subtraktionen med tiotalen.
12 - 4 = 8

Skriv 8 under strecket.

Gå sedan till hundratalen. Vi har lånat från 5:an, så det är bara 4 kvar.
4 - 1 = 3

Skriv 3 under strecket.
Siirry sitten satoihin. Olemme lainanneet luvusta 5, joten jäljellä on vain 4.
4 - 1 = 3

Kirjoita luku 3 viivan alle.
Gå sedan till hundratalen. Vi har lånat från 5:an, så det är bara 4 kvar.
4 - 1 = 3

Skriv 3 under strecket.

Nu har du svaret!
532 - 148 = 384
Nyt sinulla on vastaus!
532 - 148 = 384
Nu har du svaret!
532 - 148 = 384