Practice something elseÖva något annat  |  AdditionAdditionWith and without regrouping 0-100Med och utan övergång 0-100
Start practicingBörja öva

Addition 0 till 100 med och utan övergångAddition 0 till 100 med och utan övergång

Så här kan du räkna ut 38 + 14.

Börja med att lägga ihop tiotalen, det blir 40. Lägg sedan ihop entalen, det blir 12.

40 + 12 = 52
Svaret blir alltså 52.
Så här kan du räkna ut 38 + 14.

Börja med att lägga ihop tiotalen, det blir 40. Lägg sedan ihop entalen, det blir 12.

40 + 12 = 52
Svaret blir alltså 52.

Här är två till exempel.Här är två till exempel.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0